Kjeldesortering

Kjeldesortering vil seia å sortera avfall i ulike typar, slik at det kan gjenvinnast til råstoff for nye produkt på ein best mogeleg måte for miljøet.

Søk på sortere.no:

https://sortere.no