Tømmekalender

Under finn du SIM sin tømmekalender i PDF-format. Tømmekalenderen viser kva for veker biodunken, papirdunken, sekken for plastemballasjen, restavfallsdunken og dunken for glas- metallemballsje vert henta. Den viser òg endringar i hentedag i dei tilfella der hentedagen fell på ein rørleg heilagdag.

Har du ein smarttelefon?

Då kan du laste ned SIM sin app som varslar deg kva du skal setje ut dunken. I tillegg viser appen opningstider på miljøsentralen og plassering av hyttekonteinera

Last ned:

app-store-no@2x
google-play-no@2x

Tømmekalendrar til nedlasting