Søk midlar frå SIM sitt miljøfond!

SIM sitt miljøfond skal gå til tiltak som på ulikt vis gjev betre miljø for innbyggjarane i eigarkommunane til selskapet.

Årleg søknadsfrist er 1. desember.

Her finn du meir informasjon og søknadsskjema.