Kontakt oss

Kontakt oss

Du er velkommen til å ta kontakt med oss om du har innspel, ris eller ros, eller ynskjer å melda frå om tilgjenge på vår nettstad knytta til krava om universell utforming:

Telefon:    53 45 78 50
Sentralbord er ope månd.-fred. 09.00-15.00

(Sentralbordet er stengt offentlege fridagar, heilagdagar, påskeaftan, julaftan og nyttårsaftan. Onsdag før Skjærtorsdag er det ope til 12.00)

E-post:    sim@sim.as

Besøksadresse:    Meatjønnsvegen 43, 5412 Stord
Postadresse:    SIM, Meatjønnsvegen 43, 5412 Stord
Foretaksnr:    NO 958 284 837 MVA

Er ikkje dunken tømt som avtala?

Ring eller send sms til transportør: 95 25 35 15

Vakttelefon slam:    982 35 151 (gjeld kun slam)


Kontaktskjema