Informasjonskapslar

Me nyttar små informasjonskapslar (cookies) for å gjera surfinga di tryggare og betre!

Ein informasjonskapsel, òg kalla «cookie», er ei lita tekstfil som blir kryptert og lagra av nettlesaren på din maskin. Informasjonskapslar frå nettstaden vår inneheld ingen personleg informasjon om deg. Du kan når som helst deaktivera bruken av informasjonskapslar via innstillingane i nettlesaren din.

Informasjonskapslar nytta på SIM.as

Me brukar ulike informasjonskapslar til anonyme, statistiske analysar, primært i Google sitt verktøy for besøksstatistikk. Statistikk blir registrert anonymt, og kan ikkje tilbakeførast til kvar enkelt brukar.

Den siste informasjonskapselen sida vår nyttar, blir brukt til å sjå om du har valt å stenga varselet om informasjonskapslar. Kapselen gjer at du slepp å bli varsla om at sim.as nyttar informasjonskapslar kvar gong du besøker sida vår. Kapselen lagrar ikkje personleg informasjon, og kan ikkje tilbakeførast til sluttbrukar.

Her kan du sjå eksempel på kva som blir lagra i din nettlesar:

Informasjonskapsel: _ga
Data: GA1.2.979707095.1527072501

Informasjonskapsel: _gat
Data: 1

Informasjonskapsel: _gid
Data: GA1.2.2078731825.1527072501

Skjemainnsending

Innhald du legg i skjemaene på nettstaden vår blir ikkje lagra i informasjonskapslar. Informasjonen du sender inn kan derimot bli lagra i inntil eitt år i systemet vårt, men vil aldri brukt til anna enn det skjemaet er tiltenkt.

Søknadsportalen for miljøfondet

Om du får feilmeldingar etter innlogging i søknadsportalen for miljøfondet, vert namnet, telefonnummeret og e-post-adressa di lagra for at me skal kunna hjelpa deg. Opplysningane vert sletta etter eit år.