Koronainformasjon frå SIM Les meir

Påmelding «Rydd ei strand»

Ynskjer du og rydda ei strand? Då må du fylle ut skjemaet under, og dersom akjsonen vert godkjent får du ein epost som stadfestar at du kan hente og levere sekker ved ein av våre miljøsentralar.

Me minnar om restriksjonar knytt til korona-utbrotet, og at me av den grunn ikkje ynskjer store organiserte ryddeaksjonar inntil vidare. I den samanheng ber me dykk om å rette dykk etter FHI sine retningsliner om avstand og hygiene.

Alle er velkomne til å rydde og levere sekker kostnadsfritt, lag – og organisasjonar kan søkje stønad på 100 kroner per sekk levert på miljøsentralen. Vilkåret er at stranda er offentleg tilgjengeleg, at ingen andre har ansvar for å rydda, og at ein tek bilete av stranda FØR og ETTER rydding.