Påmelding «Rydd ei strand»

Ynskjer du og rydda ei strand? Då må du fylle ut skjemaet under, og dersom akjsonen vert godkjent får du ein epost som stadfestar at du kan hente og levere sekker ved ein av våre miljøsentralar.

Me minnar om restriksjonar knytt til korona-utbrotet, og at me av den grunn ikkje ynskjer store organiserte ryddeaksjonar inntil vidare. I den samanheng ber me dykk om å rette dykk etter FHI sine retningsliner om avstand og hygiene.

Alle er velkomne til å rydde og levere sekker kostnadsfritt.

Dersom ditt lag ynskjer kan de sjølve søkje refusjon for transportutgiftene hjå Hold Norge Rent. Det kan du gjera på denne sida:

Søk refusjon hjå Hold Norge Rent

Lukke til med ryddinga