Hytterenovasjon

Hytterenovasjon

I kommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes er det tvungen kommunal renovasjonsordning. Det tyder at alle innbyggjarar i kommunen må vera med i ordninga. Hytteeigarar må vera med i hytterenovasjonsordninga. Renovasjonstilbodet til hyttefolk består i hyttekonteinarar, miljøsentralar og returpunkt for glas- og metallemballasje. Det er kun dei som betalar hytterenovasjonsabonnement som har lov til å bruka hyttekonteinarane.

Hyttekonteinarane

Hyttekonteinarane er plasserte på sentrale stader kringom i kommunane. Målsetjinga til SIM er at alle hyttebrukarar skal ha ein konteinar tilgjengeleg på sin veg til/frå hytta eller butikken Hyttebrukarane må med andre ord samla avfallet sitt og frakta det til ein av hyttekonteinarane. Sjølv om hyttebrukarar i utgangspunktet ikkje treng å sortera avfallet, oppmodar SIM alle om å kompostera matavfallet sitt, slik at det kan gå inn i det naturlege krinsløpet og ikkje hamna på fyllinga.

Miljøsentralar og returpunkt

Avfall som ein ikkje får plass til i hyttekonteinarane, eller som ein ikkje har lov til å kasta der, kan leverast på ein av SIM sine miljøsentralar. Flasker, glas og metallemballasje som det har vore mat eller drikke i, kan leverast til eitt av returpunkta for glas- og metallemballasje.

Utvida hyttetilbod

Dei som ynskjer eigen dunk ved hytta, kan bestilla det hos SIM (dunk med grønt lok). Denne må setjast fram til vegen på same tid og stad som fastbuande set ut restavfallsdunken. Tømmedagane framgår av SIM sin tømmekalender. Hyttebrukarar kan òg få dunkar til å sortera i, slik fastbuande har, men må då betala gebyr som for heilårsbustad.

Utleigehytter

Utleigehytter vert rekna som heilårshus, og må ha abonnement tilsvarande hus.

Sist oppdatert: 01. november 2013