Gebyr, hytte

Gebyr for SIM si hytterenovasjonsordning for kommunane:

 • Austevoll
 • 1463 kr (per år)
 • Bømlo
 • 1475 kr (per år)
 • Fitjar
 • 1488 kr (per år)
 • Kvinnherad
 • 1275 kr (per år)
 • Stord
 • 1454 kr (per år)
 • Sveio
 • 1596 kr (per år)
 • Tysnes
 • 1625 kr (per år)

SIM sine hytteabonnentar betalar eit årleg abonnementsgebyr for renovasjonstenestene.

Renovasjonsgebyret skal dekkja:

 • Innsamling av hytteavfall
 • Miljømessig og kostnadseffektiv slutthandtering av avfallet
 • Kjøp og vedlikehald av hyttekontainerar
 • Returpunkt for glas- og metallemballasje
 • Miljøsentralar for grovavfall, farleg avfall, EE-avfall og anna avfall
 • Avgifter til staten
 • Administrasjon og informasjon
 • OBS! Gebyret skal ikkje vera høgare enn dei samla kostnadene med hytterenovasjonsordninga.