Prisar/gebyr

Prisane/gebyra kan variere frå kommune til kommune. Velg under kva du vil vise pris for:

Miljøsentralar

Gå til sida for miljøsentralane for å vise pris for levering av avfall.

Priskalkulator/dunkendring

SIM byter dunkar om lag kvar 5. veke. Dersom du treng dunk før me kjem på huset, ta kontakt med SIM. Heimekompostering krev kurs (kurs kan du ta via nett, via skjemaet kompostkurs).

Kompostbinge og salsprodukt

Abonnementsgebyr

Gebyr, hytterenovasjon

Slamgebyr