Prisar ved levering til miljøsentral

Restavfall og sorterbart avfall:

1 sekk ca 100l: kr 50
2m3: kr 200
4m3: kr 400
6m3: kr 600

Hageavfall

Biltilhengjar: kr 50
Traktor/ lastebil: kr 100
Kompostjord: kr 450 (pr kubikk / pr tonn)
Kompost i sekk: kr 10

Bildekk

Bildekk på felg: kr 40

«Kostnadsfritt»:

Det følgjande kan leverast kostnadsfritt på miljøsentralen, (Gjeld privatkundar) (betaling skjer gjennom renovasjonsabonnementet):

  • Farleg avfall
  • EE-avfall
  • Plastemballasje
  • Glas- og metallemballasje
  • PCB- vindauge
  • Tekstilar
  • Eternitt
  • Trykkimpregnert trevirke

NB! Dersom verksemder/transportørar kjem til oss og leverer avfall vert det rekna som næringsavfall og ein lyt betala for levering!

Næringskundar:

Kjøp av kompostjord og plenblanding i Svartasmoget, Fitjar.

Farleg avfall: Vert fakturert i etterkant. Kunden skal ha med utfylt deklarasjonsskjema.

Levering, næringskundar (vekt*):

Avf. Sorteringsrampe                                         kr  1 800,00 per tonn

Levering, næringskundar (utan vekt**):

Avfall levert på sorteringsrampe                          kr 306 per m3 (sjølvsortert)

*Bømlo, Heiane, Kvinnherad og Fitjar
**Sveio, Tysnes og Austevoll