Konteinarutleige

Dersom du er abonnent i SIM kan du leige konteinar til rydding. 

Pris:

Konteinaren er ein 10 m³ open konteinar og kostar 5400,- kr for fire dagar. Prisen inkluderar utkjøring og henting av konteinaren. Utkøyringsdato og innhentingsdato tel som heile dagar. Etter dei fire dagane kostar det 50,- kroner ekstra per dag. Prisen er den same i alle SIM- kommunane.


Bestill konteinar


Vilkår:

 1. at du har veg som kan nyttast av stor lastebil heilt til konteinarplassering.*
 2. at du betalar renovasjonsgebyr i ein SIM- kommune (Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio eller Tysnes)
 3. at du ikkje overfyller konteinaren
 4. at du ikkje kastar «uloveleg» avfall i konteinaren
*Det er kunden som må garantere for at vegen er framkommeleg for lastebilen. Ein vil bli fakturert for bestillinga, dersom bilen må snu med uforretta sak. Er du i tvil om vegen er egna, ring eller send oss eit bilete/video/omtale av vegen. 

Døme på kva ein KAN levera i konteinaren:

 • brennbart avfall
 • trevirke
 • hageavfall
 • stål/metall
 • plast
 • papir
 • papp
 • gummi
 • isopor etc.

Døme på kva du IKKJE skal levera i konteinaren. Feilsortering kan medføre ekstra gebyr for sortering.

 • farleg avfall
 • ee-avfall
 • matavfall
 • flytande avfall
 • isolasjon
 • reine massar (jord, tegl, takstein, fyllmassar eller betong
 • vindauge (produsert mellom 1965 og 2005)
 • gips
 • forureina massar
 • toalett/vask

Hugs at bilen som skal levere/tømme konteinaren treng god høgde ( min 4,5 m)