Koronainformasjon frå SIM Les meir

Konteinarutleige

Du kan no leige konteinar til rydding heime frå SIM

Pris:

Konteinaren er ein 10 m³ open konteinar og kostar 5400,- kr for fire dagar. Prisen inkluderar utkjøring og henting av konteinaren. Utkøyringsdato og innhentingsdato tel som heile dagar. Etter dei fire dagane kostar det 50,- kroner ekstra per dag. Prisen er den same i alle SIM- kommunane.

Vilkår:

 1. at du har veg som kan nyttast av stor lastebil heilt til konteinarplassering
 2. at du betalar renovasjonsgebyr i ein SIM- kommune (Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio eller Tysnes)
 3. at du ikkje overfyller konteinaren
 4. at du ikkje kastar «uloveleg» avfall i konteinaren

Døme på kva ein kan levera i konteinaren:

 • brennbart avfall
 • trevirke
 • hageavfall
 • stål/metall
 • plast
 • papir
 • papp
 • gummi
 • isopor etc.