Koronainformasjon frå SIM Les meir

Konteinarutleige

Du kan no leige konteinar til rydding heime frå SIM

Pris:

Konteinaren er ein 10 m³ open konteinar og kostar 5400,- kr for fire dagar. Prisen inkluderar utkjøring og henting av konteinaren. Utkøyringsdato og innhentingsdato tel som heile dagar. Etter dei fire dagane kostar det 50,- kroner ekstra per dag. Prisen er den same i alle SIM- kommunane.

Vilkår:

 1. at du har veg som kan nyttast av stor lastebil heilt til konteinarplassering
 2. at du betalar renovasjonsgebyr i Sunnhordland (Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad og Austevoll)
 3. at du ikkje overfyller konteinaren

Døme på kva ein kan levera i konteinaren:

 • brennbart avfall
 • trevirke
 • hageavfall
 • stål/metall
 • plast
 • papir
 • papp
 • gummi
 • isopor etc.