Konteinarutleige

Du kan no leige 10 m³ open konteinar til rydding heime frå SIM

Betingelsane er:

 1. at du har veg som kan nyttast av stor lastebil heilt til konteineaplassering
 2. at du betalar renovasjonsgebyr i Sunnhordland (Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad og Austevoll)

Døme på kva ein kan levera i konteinaren:

 • brennbart avfall
 • trevirke
 • hageavfall
 • stål/metall
 • plast
 • papir
 • papp
 • gummi
 • isopor etc.