Representantskap

Representantskapet i SIM har 24 medlemer. Det er folketalet som avgjer kor mange medlemer kvar enkelt av eigarkommunane har.

Kommunestyra vel medlemer og personlege varamedlemer til representantskapet for fire år om gongen, i samsvar med den kommunale valbolken.

Leiar: Ordføraren i Bømlo kommune
Nestleiar: Ordføraren i Fitjar kommune

Representantar:                                                            Personlege vara:

Austevoll (2) 
Morten Storebø                                                                  Renate Møgster Klepsvik
Anja Heggholmen                                                              Kai Eliassen

Bømlo (4)
Odd Harald Hovland                                                         Torunn Laurhammer
Morten Helland                                                                    Arve Hindenes
Knut A. Torget                                                                    Inge Tverborgvik
Inge Reidar Kallevåg                                                           Signe Lund Jansen

Fitjar (2)
Sigurd Andre Maraas                                                         Dagfinn Brekke
Wenche Tislevoll                                                                Agnar Aarskog

Kvinnherad (5)
Stig Eide Rusten                                                                 Arne Bjørnevik
Marit Bakke                                                                         Esben Zimmer
Clara Hveem                                                                        Kent Are Kjørsvik Petterson
Vibeke Fredheim Røssland                                              Knut Førland
Kai Morten Torget                                                              Inge Johansen

Stord (6)
Margareth Ottesen                                                            Tore Hatlevik
Sigbjørn Framnes                                                              Johan Inge Særsten
Gaute Straume Epland                                                     Esther Aasen Bjelland
Edgar Damås                                                                      Sigurd Sævareid
Hilde Hauglid                                                                     Vegar Moe
Karl Nes                                                                               Olav Høyland

Sveio (2)
Ruth G.Ø. Eriksen                                                             Gustav Eidsvåg
John Kristian Økland                                                       Anne Olaug Jakobsen

Tysnes (2)
Kåre Martin Kleppe                                                           Kristin Teigland Gjerstad Kleppe
Egil Berge                                                                            Øystein Dalland