Representantskap

Representantskapet i SIM har 24 medlemer. Det er folketalet som avgjer kor mange medlemer kvar enkelt av eigarkommunane har.

Kommunestyra vel medlemer og personlege varamedlemer til representantskapet for fire år om gongen, i samsvar med den kommunale valbolken.

Leiar: Ordføraren i Bømlo kommune
Nestleiar: Ordføraren i Fitjar kommune

Representantar:                                                            Personlege vara:

Austevoll (2) 
Morten Storebø                                                                  Renate Møgster Klepsvik
Anja Heggholmen                                                              Rolf Tore Hellesøy

Bømlo (4)
Ordførar (Sammy Olsen)                                                     
Varaordførar (Ragnfrid Sønstabø)                                     Signe Lund Jansen                           
Knut A. Torget                                                                    Inge Tverborgvik
Morten Helland                                                                  Sigird Ådnanes Tolås

Fitjar (2)
Sigurd Andre Maraas                                                         Dagfinn Brekke
Wenche Tislevoll                                                                Agnar Aarskog

Kvinnherad (5)
Stig Eide Rusten                                                                 Arne Bjørnevik
Marit Bakke                                                                         Esben Zimmer
Clara Hveem                                                                        Kent Are Kjørsvik Petterson
Vibeke Fredheim Røssland                                              Knut Førland
Kai Morten Torget                                                              Inge Johansen

Stord (6)
Katrin I. Ankervold                                                            Marit T. Odland
Sigbjørn Framnes                                                             Marte T. Djuvsland
Magne Heimvik                                                                 Øyvind Kyvik
Nancy Aasheim                                                                Sunniva H. Sande  
Edgar Damås                                                                   Roy Sverre Amundsen
Geir Angeltveit                                                                 John F. Tonnesen

Sveio (2)
Ruth G.Ø. Eriksen                                                             Gustav Eidsvåg
John Kristian Økland                                                       Anne Olaug Jakobsen

Tysnes (2)
Kåre Martin Kleppe                                                           Kristin Teigland Gjerstad Kleppe
Egil Berge                                                                            Øystein Dalland