Representantskap

Representantskapet i SIM har 24 medlemer. Det er folketalet som avgjer kor mange medlemer kvar enkelt av eigarkommunane har.

Kommunestyra vel medlemer og personlege varamedlemer til representantskapet for fire år om gongen, i samsvar med den kommunale valbolken.

Leiar: Ordføraren i Kvinnherad kommune
Nestleiar: Ordføraren i Stord kommune

Representantar:                                        1. personlege vara:                             2. personlege vara:

Austevoll (2) 
Bente Kari SlettenTaranger                       Anita Melingen
Renate M.Klepsvik                                    Helge Andrè Njåstad

Bømlo (5)
Ordførar                                                     Birgit Esperø                                       Karsten Fylkesnes
Varaordførar                                               Signe Lund Jansen                            Jørgen Søvold                          
Anne T. Johannessen                                Frode Urangsæter                               Marianne Tollaksvik
Thomas Kråkevik-Liaøy                             Mari Pedersen Totland                        Unni Seim
Joar Nesse                                                 Bjørn Asle Teige                                  Jan Atle Haugland 

Fitjar (2)
Wenche Tislevoll                                        Sigurd Andrè Maraas     
Harald Rydland                                          Jarle Helland

Kvinnherad (5)
Synnøve Solbakken                                    Esben Zimmer                                   Monica Lindseth
Åge Aakre                                                   Else M. S. Vangdal                            Inger Elin Nesheim
Vegard Bjørnevik                                         Alf Jarle Langeland                           Stine B. Hatteberg
Per Svindland                                              Maren Skogseth                                Geir Inge Sjo
Jostein Saghaug                                          Hildegunn H. Tofte                            Silje N. Tofte

Stord (6)
Sigbjørn Framnes                                         Anja Austlid                                      Reinert Svanberg
Øyvind Kyvik                                                 Dag Ove Fauskanger                      Gunnhild Hauge
Geir Angeltveit                                              Guro Betten                                      Knut Eide Løkhammer
Inga Lothe                                                     Mai Britt Hellesund                          Gunnhild Hystad
Trude Aamot                                                  Edgar Inge Damås                          Julie Wiland
Jane C-S Jünger                                           Tore R. Blokhus                                Hilde H. Hauglid

Sveio (2)
Andrè Mundal Haukås                                   Ruth G. Ø. Eriksen                             Gustav Eidsvåg                                                              
Asle Georg Halleraker                                   Linn Therese Erve                              Kristian Haaland

Tysnes (2)
Arne Leite                                                      Gjermund Lygre Kongsvik                   Anne Merete Fjeldstad
Synnøve Bakke                                             Trond Borg                                          Kåre Martin Kleppe