Ditt avfall

Lurer du på korleis du skal sortere, dine rettar og plikter som abonnent eller anna kring ditt avfall?

I menyen på denne sida finn du svar på det meste.

Avfallsymbol (ny merkeordning)https://sim.as/publikasjonar/glas-og-metallemballasje/

Nasjonalt er det no lansert eit nytt, felles merkesystem for sortering og gjenvinning. Mange kommunar og verksemder har allereie teke dei nye merkene i bruk.

Lurer du på prisar og opningstider eller har du spørsmål om tømmekalender?

Bruk snarvegane lista opp på denne sida.