Ditt avfall

Lurer du på korleis du skal sortere, dine rettar og plikter som abonnent eller anna kring ditt avfall?

I menyen på denne sida finn du svar på det meste.

Avfallsymbol (ny merkeordning)

Nasjonalt er det no lansert eit nytt, felles merkesystem for sortering og gjenvinning. Mange kommunar og verksemder har allereie teke dei nye merkene i bruk.

Lurer du på prisar og opningstider eller har du spørsmål om tømmekalender?

Bruk snarvegane lista opp på denne sida.