Forskrift

Kommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes har vedteke forskrifter som regulerer forholdet mellom SIM og abonnentane. Forskriftene vart vedtekne av kommunestyra i dei sju kommunane i 2007.