Slam

NORVA 24 AS samlar inn slam for SIM i kommunane
Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes.

I tømmeperioden
I perioden då det er slamtømming i din kommune skal alle
spørsmål rettast direkte til NORVA 24 AS:

  • Vakttelefon: Tlf. 982 35 151 (kan brukast heile året)

Utanom tømmeperioden
Utanom tømmeperioden skal spørsmål rettast til SIM

Ekstratømming utanom ordinær rute
Dersom du treng ekstratømming, utanom den oppsette ruta,
kan det tingast hjå SIM. Ekstratømminga vert fakturert for seg.

SIM garanterer at tanken skal vera tømt seinast 24 timar etter
at kunden har meldt ifrå.

Me kan også tilby spyling av tette røyr. Også dette kostar ekstra.