Koronainformasjon frå SIM Les meir

Slamgebyr

Slamgebyret skal dekkja:

  • Tømming av slamtanken
  • Visuell kontroll av tanken ved tømming
  • Transport av slammet
  • Miljømessig og kostnadseffektiv handtering av slammet
  • Administrasjon og informasjon
  • OBS! Gebyret skal ikkje vera høgare enn dei samla kostnadene med slamtømmeordninga.

Gebyr i kommunane

Austevoll
Slamtank 0 – 4 m3720,-
Slamtank 4,1 – 9,5 m3879,-
Slamtank 9,6 – 16,5 m32 050,-
Fellestank vanleg hus638,-
Slamtank hytte360,-
Fellestank hytte/rorbu394,-
Minirenseanlegg1 625,-
Minirenseanlegg, delt1 188,-
Naudtømming tank 0 – 4 m33 250,-
Tillegg for naudtømming tank > 4 m3 per m3390,-
Bømlo
Slamtank 0 – 4 m3738,-
Slamtank 4,1 – 9,5 m3950,-
Slamtank 9,6 – 16,5 m32 051,-
Fellestank vanleg hus500,-
Slamtank hytte388,-
Fellestank hytte/rorbu250,-
Minirenseanlegg1 625,-
Minirenseanlegg, delt1 188,-
Naudtømming tank 0 – 4 m33 250,-
Tillegg for naudtømming tank > 4 m3 per m3390,-
Fitjar
Slamtank 0 – 4 m3813,-
Slamtank 4,1 – 9,5 m3938,-
Slamtank 9,6 – 16,5 m32051,-
Fellestank vanleg hus500,-
Slamtank hytte450,-
Fellestank hytte/rorbu250,-
Minirenseanlegg1 625,-
Minirenseanlegg, delt1 188,-
Naudtømming tank 0 – 4 m33 250,-
Tillegg for naudtømming tank > 4 m3 per m3390,-
Kvinnherad
Slamtank 0 – 4 m3775,-
Slamtank 4,1 – 9,5 m3963,-
Slamtank 9,6 – 16,5 m31 000,-
Fellestank vanleg hus500,-
Slamtank hytte400,-
Fellestank hytte/rorbu250,-
Minirenseanlegg1 625,-
Minirenseanlegg, delt1 188,-
Naudtømming tank 0 – 4 m33 250,-
Tillegg for naudtømming tank > 4 m3 per m3390,-
Stord
Slamtank 0 – 4 m3775,-
Slamtank 4,1 – 9,5 m3950,-
Slamtank 9,6 – 16,5 m32 075,-
Fellestank vanleg hus619,-
Slamtank hytte406,-
Fellestank hytte/rorbu313,-
Minirenseanlegg1 625,-
Minirenseanlegg, delt1 188,-
Naudtømming tank 0 – 4 m33 250,-
Tillegg for naudtømming tank > 4 m3 per m3390,-
Sveio
Slamtank 0 – 4 m3920,-
Slamtank 4,1 – 9,5 m31 102,-
Slamtank 9,6 – 16,5 m32 258,-
Fellestank vanleg hus830,-
Slamtank hytte460,-
Fellestank hytte/rorbu415,-
Minirenseanlegg1 625,-
Minirenseanlegg, delt1 188,-
Naudtømming tank 0 – 4 m33 250,-
Tillegg for naudtømming tank > 4 m3 per m3390,-
Tysnes
Slamtank 0 – 4 m31 118,-
Slamtank 4,1 – 9,5 m31 210,-
Slamtank 9,6 – 16,5 m32 651,-
Fellestank vanleg hus1 118,-
Slamtank hytte586,-
Fellestank hytte/rorbu559,-
Minirenseanlegg1 625,-
Minirenseanlegg, delt1 188,-
Naudtømming tank 0 – 4 m33 250,-
Tillegg for naudtømming tank > 4 m3 per m3390,-