Slamgebyr

Slamgebyret skal dekkja:

  • Tømming av slamtanken
  • Visuell kontroll av tanken ved tømming
  • Transport av slammet
  • Miljømessig og kostnadseffektiv handtering av slammet
  • Administrasjon og informasjon
  • OBS! Gebyret skal ikkje vera høgare enn dei samla kostnadene med slamtømmeordninga.

Gebyr i kommunane

Austevoll
Slamtank 0 – 4 m3718,-
Slamtank 4,1 – 9,5 m31 686,-
Slamtank 9,6 – 16,5 m33 878,-
Fellestank vanleg hus638,-
Slamtank hytte375,-
Fellestank hytte/rorbu394,-
Minirenseanlegg1 750,-
Minirenseanlegg, delt1 313,-
Naudtømming tank 0 – 4 m32 125,-
Tillegg for naudtømming tank > 4 m3 per m3365,-
Bømlo
Slamtank 0 – 4 m3675,-
Slamtank 4,1 – 9,5 m3906,-
Slamtank 9,6 – 16,5 m31 913,-
Fellestank vanleg hus500,-
Slamtank hytte375,-
Fellestank hytte/rorbu250,-
Minirenseanlegg1 750,-
Minirenseanlegg, delt1 313,-
Naudtømming tank 0 – 4 m32 125,-
Tillegg for naudtømming tank > 4 m3 per m3365,-
Fitjar
Slamtank 0 – 4 m3750,-
Slamtank 4,1 – 9,5 m3500,-
Slamtank 9,6 – 16,5 m3900,-
Fellestank vanleg hus500,-
Slamtank hytte425,-
Fellestank hytte/rorbu250,-
Minirenseanlegg1 750,-
Minirenseanlegg, delt1 313,-
Naudtømming tank 0 – 4 m32 125,-
Tillegg for naudtømming tank > 4 m3 per m3365,-
Kvinnherad
Slamtank 0 – 4 m3720,-
Slamtank 4,1 – 9,5 m3885,-
Slamtank 9,6 – 16,5 m31931,-
Fellestank vanleg hus574,-
Slamtank hytte375,-
Fellestank hytte/rorbu288,-
Minirenseanlegg1 750,-
Minirenseanlegg, delt1 313,-
Naudtømming tank 0 – 4 m32 125,-
Tillegg for naudtømming tank > 4 m3 per m3365,-
Stord
Slamtank 0 – 4 m3720,-
Slamtank 4,1 – 9,5 m3885,-
Slamtank 9,6 – 16,5 m31 931,-
Fellestank vanleg hus574,-
Slamtank hytte375,-
Fellestank hytte/rorbu288,-
Minirenseanlegg1 750,-
Minirenseanlegg, delt1 313,-
Naudtømming tank 0 – 4 m32 125,-
Tillegg for naudtømming tank > 4 m3 per m3365,-
Sveio
Slamtank 0 – 4 m31 150,-
Slamtank 4,1 – 9,5 m31 378,-
Slamtank 9,6 – 16,5 m32 823,-
Fellestank vanleg hus1 038,-
Slamtank hytte575,-
Fellestank hytte/rorbu519,-
Minirenseanlegg1 750,-
Minirenseanlegg, delt1 313,-
Naudtømming tank 0 – 4 m32 125,-
Tillegg for naudtømming tank > 4 m3 per m3365,-
Tysnes
Slamtank 0 – 4 m3999,-
Slamtank 4,1 – 9,5 m31 082,-
Slamtank 9,6 – 16,5 m32 369,-
Fellestank vanleg hus999,-
Slamtank hytte509,-
Fellestank hytte/rorbu500,-
Minirenseanlegg1 750,-
Minirenseanlegg, delt1 313,-
Naudtømming tank 0 – 4 m32 125,-
Tillegg for naudtømming tank > 4 m3 per m3365,-