Slamgebyr

Slamgebyret skal dekkja:

  • Tømming av slamtanken
  • Visuell kontroll av tanken ved tømming
  • Transport av slammet
  • Miljømessig og kostnadseffektiv handtering av slammet
  • Administrasjon og informasjon
  • OBS! Gebyret skal ikkje vera høgare enn dei samla kostnadene med slamtømmeordninga.

Gebyr i kommunane (alle gebyr er per år)

Austevoll
Slamtank 0 – 4 m3 838 kr
Fellestank vanleg hus 525 kr
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 1 050 kr
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 2 375 kr
Slamtank hytte 463 kr
Fellestank hytte/rorbu 263 kr
Årleg tømming 0-4 m3 1 813 kr
Årleg tømming, delt 1 338 kr
Naudtømming tank 0 – 4 m3 3 938 kr
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 456 kr
Bømlo
Slamtank 0 – 4 m3 938 kr
Fellestank vanleg hus 625 kr
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 1 088 kr
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 2 500 kr
Slamtank hytte 488 kr
Fellestank hytte/rorbu 275 kr
Årleg tømming 0-4 m3 1 844 kr
Årleg tømming, delt 1 088 kr
Naudtømming tank 0 – 4 m3 3 938 kr
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 456 kr
Fitjar
Slamtank 0 – 4 m3 975 kr
Fellestank vanleg hus 613 kr
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 1 125 kr
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 2 188 kr
Slamtank hytte 500 kr
Fellestank hytte/rorbu 300 kr
Årleg tømming 0-4 m3 1 781 kr
Årleg tømming, delt 1 313 kr
Naudtømming tank 0 – 4 m3 3 938 kr
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 456 kr
Kvinnherad
Slamtank 0 – 4 m3 963 kr
Fellestank vanleg hus 675 kr
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 1 125 kr
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 1 688 kr
Slamtank hytte 513 kr
Fellestank hytte/rorbu 250 kr
Årleg tømming 0-4 m3 1 844 kr
Årleg tømming, delt 1 375 kr
Naudtømming tank 0 – 4 m3 3 938 kr
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 456 kr
Stord
Slamtank 0 – 4 m3 744 kr
Fellestank vanleg hus 520 kr
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 891 kr
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 2 076 kr
Slamtank hytte 383 kr
Fellestank hytte/rorbu 260 kr
Årleg tømming 0-4 m3 1 529 kr
Årleg tømming, delt 1 156 kr
Naudtømming tank 0 – 4 m3 3 938 kr
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 456 kr
Sveio
Slamtank 0 – 4 m3 1 185 kr
Fellestank vanleg hus 969 kr
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 1 419 kr
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 2 908 kr
Slamtank hytte 593 kr
Fellestank hytte/rorbu 484 kr
Årleg tømming 0-4 m3 1 674 kr
Årleg tømming, delt 1 223 kr
Naudtømming tank 0 – 4 m3 3 938 kr
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 456 kr
Tysnes
Slamtank 0 – 4 m3 575 kr
Fellestank vanleg hus 350 kr
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 750 kr
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 1 625 kr
Slamtank hytte 375 kr
Fellestank hytte/rorbu 313 kr
Årleg tømming 0-4 m3 1 250 kr
Årleg tømming, delt 1 250 kr
Naudtømming tank 0 – 4 m3 3 938 kr
Naudtømming tank > 4m3 per m3 456 kr