Slamgebyr

Slamgebyret skal dekkja:

  • Tømming av slamtanken
  • Visuell kontroll av tanken ved tømming
  • Transport av slammet
  • Miljømessig og kostnadseffektiv handtering av slammet
  • Administrasjon og informasjon
  • OBS! Gebyret skal ikkje vera høgare enn dei samla kostnadene med slamtømmeordninga.

Gebyr i kommunane (alle gebyr er per år)

Austevoll
Slamtank 0 – 4 m3 813 kr
Fellestank vanleg hus 500 kr
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 1 000 kr
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 2 175 kr
Slamtank hytte 438 kr
Fellestank hytte/rorbu 250 kr
Årleg tømming 0-4 m3 1 713 kr
Årleg tømming, delt 1 275 kr
Naudtømming tank 0 – 4 m3 3 750 kr
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 455 kr
Bømlo
Slamtank 0 – 4 m3 938 kr
Fellestank vanleg hus 625 kr
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 1 063 kr
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 2 375 kr
Slamtank hytte 469 kr
Fellestank hytte/rorbu 275 kr
Årleg tømming 0-4 m3 1 813 kr
Årleg tømming, delt 1 344 kr
Naudtømming tank 0 – 4 m3 3 750 kr
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 455 kr
Fitjar
Slamtank 0 – 4 m3 913 kr
Fellestank vanleg hus 613 kr
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 1 063 kr
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 2 125 kr
Slamtank hytte 463 kr
Fellestank hytte/rorbu 300 kr
Årleg tømming 0-4 m3 1 719 kr
Årleg tømming, delt 1 313 kr
Naudtømming tank 0 – 4 m3 3 750 kr
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 455 kr
Kvinnherad
Slamtank 0 – 4 m3 900 kr
Fellestank vanleg hus 663 kr
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 1 125 kr
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 1 563 kr
Slamtank hytte 500 kr
Fellestank hytte/rorbu 250 kr
Årleg tømming 0-4 m3 1 763 kr
Årleg tømming, delt 1 325 kr
Naudtømming tank 0 – 4 m3 3 750 kr
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 455 kr
Stord
Slamtank 0 – 4 m3 826 kr
Fellestank vanleg hus 578 kr
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 990 kr
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 2 306 kr
Slamtank hytte 425 kr
Fellestank hytte/rorbu 289 kr
Årleg tømming 0-4 m3 1 699 kr
Årleg tømming, delt 1 156 kr
Naudtømming tank 0 – 4 m3 3 750 kr
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 455 kr
Sveio
Slamtank 0 – 4 m3 1 185 kr
Fellestank vanleg hus 1 068 kr
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 1 419 kr
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 2 908 kr
Slamtank hytte 593 kr
Fellestank hytte/rorbu 534 kr
Årleg tømming 0-4 m3 1 674 kr
Årleg tømming, delt 1 223 kr
Naudtømming tank 0 – 4 m3 3 750 kr
Naudtømming tank > 4 m3 per m3 455 kr
Tysnes
Slamtank 0 – 4 m3 563 kr
Fellestank vanleg hus 700 kr
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 606 kr
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 1 331 kr
Slamtank hytte 294 kr
Fellestank hytte/rorbu 350 kr
Årleg tømming 0-4 m3 1 019 kr
Årleg tømming, delt 744 kr
Naudtømming tank 0 – 4 m3 3 750 kr
Naudtømming tank > 4m3 per m3 455 kr