Priskalkulator/dunkendring

I SIM-kommunane er det vedtatt at alle må sortere i fire dunkar, bioavfall, papiravfall, glas- og metallemballasje og restavfall. I tillegg er det tilbod om henting av plastemballasje i sekker.

SIM byter dunkar om lag kvar 5. veke. Dersom du treng dunk før me kjem på huset, ta kontakt med SIM. Heimekompostering krev kurs (kurs kan du ta via nett, via skjemaet kompostkurs).

Sjekk pris på /endre dunkoppsett