Ryddeaksjonar

SIM oppmodar alle som går i gong med ryddeaksjonar om å fylgje nasjonale og lokale retningsliner for smittevern. Kvart lag-/organisasjon har ansvar for at smittevernet vert ivarteke på ein rett og trygg måte. 

Under finn du ei oversikt over SIM sine mange ryddaksjonar. Våre ryddeaksjonar er basert på dugnadsinnsats, der me saman kan vera å gjera ein innsats for naturen. Vårt bidrag er å dele ut sekker og ta i mot avfallet. Ditt bidrag er å dra i gong ein ryddedugnad der du får andre med på laget.