Styret

Styret i SIM har åtte medlemmer, éin frå kvar av eigarkommunane, samt ein representant frå dei tilsette. Kvart styremedlem har personleg varamedlem. Styremedlemmene vert valde for to år om gongen, og på ein slik måte at halvparten står på val kvart år.

Styremedlemmer: Personlege vara:
.
Austevoll
Edvard J. Stangeland Jane Stangeland
.
Bømlo
Inge Reidar Kallevåg Anne Beth Njærheim
.
Fitjar
Lisa Instefjord Gilje Rune Helland
.
Kvinnherad
Marit Aarthun Stein Olav Ølvestveit
.
Stord
Solveig Grønsdal (leiar) Leif Steinar Alvsvåg
.
Sveio
John Kristian Økland Monica Vandaskog Valen
.
Tysnes
Elisabeth Sandven (nestleiar)  Børge Pedersen
.
Frå dei tilsette
Frank Verpelstad Trude Vedå