Koronainformasjon frå SIM Les meir

Styret

Styret i SIM har sju medlemmer, éin frå kvar av eigarkommunane. Kvart styremedlem har personleg varamedlem.
På styremøta møter det også ein representant for dei tilsette. Inntil selskapsvedtektene vert endra,
har tilsetterepresentanten berre forslags- og talerett.

Styremedlemmene vert valde for to år om gongen, og på ein slik måte at halvparten står på val kvart år.

Styremedlemmer: Personlege vara:
.
Austevoll
Edvard J. Stangeland Jane Stangeland
.
Bømlo
Hein Schaug Tone Stavland
.
Fitjar
Rune Sandvik (leiar) Vigdis Røen Leirvik
.
Kvinnherad
Otto Benjaminson Gerd Bondhus
.
Stord
Solveig Grønsdal (nestleiar) Leif Steinar Alvsvåg
.
Sveio
Jorunn Skåden Svein Nesse
.
Tysnes
Elisabeth Sandven Børge Pedersen
.
Frå dei tilsette
Frank Verpelstad Trude Vedå