Openheitslova

Vurdering av aktsemd – Openheitslova

SIM si forklaring av aktsemdsvurdering rundt openheit og arbeid med grunnleggjande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold. I vedlegget kan du lesa SIM sine vurderingar rundt openheitslova

Aktsomhetsvurdering-Openheitslova-mars-2024