Vedtekter

Selskapsavtalen (vedtektene) for Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS

Selskapsavtale gjeldande frå april 2018