Vedtekter

Selskapsavtalen (vedtektene) for Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS

Selskapsavtale SIM- gjeldande frå mai 2024