Kvardagsmagi

Det hadde vore fint og kunna trylla, men dessverre forsvinn ikkje bos i lause lufta. Men med felles innsats kan me sørgja for at mitt og ditt avfall blir samla inn på rett måte, slik at mest mogleg av det me kastar kan bli til noko nytt. Det er lite som skal til. Sjå filmasnuttane me har laga kor enkelt det er. Saman kan me skapa litt kvardagsmagi.

SIM sala bim!
Er det så farleg om litt EE-avfall eller farleg avfall hamnar ute i naturen?
Kø, kø og atter kø? Dersom du planlegg turen til miljøsentralen før du køyrer kan du hjelpe til med å gjere køen mindre.
Veit du kven som har lov og bruka SIM sine hyttekonteinera?
Sjekk korleis du kan få betre plass.
For at me skal kunne lage godt kompostjord, treng me gode råvarer.