På lag med naturen

SIM er oppteken av rein natur, og det er eit engasjement me veit me deler med innbyggjarane i SIM- kommunane.
Det ser me på interessa for, og deltakinga i, våre ryddeaksjonar. Det beste er likevel at minst mogeleg avfall hamnar i naturen.

SIM er på lag med naturen, bli med på laget du òg!

Bilen

Bølgen

Flaska