Neste slamtømming

Gjeld kommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes.
Minstekravet er at slamavskiljarar i hus skal tømmast annakvart år og i hytter
kvart fjerde år, med eit avvik på fire månader på begge sider. For å finna ut kva tid neste slamtøming i din kommune er,
vel «Min kommune» knappen øvst til høgre på sida. Oversikta er rettleiande og framdriftsplanen omtrentleg.
Alle som har slamtank vil verta varsla i god tid før tømming.