Oversikt alle kommunar

Framdriftsplan slamtømming 2020-2027:

Austevoll
Hus
2022:
Veke 35-50
2024:
Veke 38-52
2025:
Veke 1-11
2026:
Veke 35-50
2028:
Veke 38-52
2029:
Veke 1-11
Hytter
2024:
Veke 38-52
2025:
Veke 1-11
2028:
Veke 38-52
2029:
Veke 1-11
Bømlo
Hus
2023:
Veke 18-40
2025:
Veke 18-38
2027:
Veke 18-40
2029:
Veke 18-38
Hytter
2023:
Veke 18-40
2027:
Veke 18-40
Fitjar
Hus
2024:
Veke 11-20
2026:
Veke 11-22
2028:
Veke 11-20
2030:
Veke 11-22
Hytter
2026:
Veke 11-22
2030:
Veke 11-22
Kvinnherad
Hus
2023:
Veke 32-52
2025:
Veke 36-52
2026:
Veke 1-10
2028:
Veke 32-52
2029:
Veke 36-52
2030:
Veke 1-10
Hytter
2021:
Veke 36-52
2022:
Veke 1-10
2025:
Veke 36-52
2026:
Veke 1-10
2029:
Veke 36-52
2030:
Veke 1-10
Stord
Hus
2024:
Veke 1-15
2026:
Veke 1-17
2028:
Veke 1-15
Hytter
Sveio
Hus
2023:
Veke 3-20
2025:
Veke 3-18
2027:
Veke 3-20
2029:
Veke 3-18
Hytter
2023:
Veke 3-20
2027:
Veke 3-20
Tysnes

Kommunale tankar (alle)

  • Kvart år: Veke 45

Hus
2024:
Veke 21-36
2026:
Veke 22-40
2028:
Veke 21-36
Hytter
2022:
Veke 22-40
2026:
Veke 22-40