Abonnementsgebyr

Dunkgebyr (avheng av tømmefrekvens og storleik på dunkar) i dei respektive kommunane.

Austevoll
Grunngebyr 1 238 kr

Type dunk Tømmefrekvens Dunkgebyr (per år)
Bio 140 ltr. Annakvar veke 488 kr
Papir 140 ltr. Fjerdekvar veke 263 kr
Papir 240 ltr. Fjerdekvar veke 425 kr
Papir 660 ltr. Fjerdekvar veke 1 188 kr
Glas og metallemballasje 140 ltr. Åttandekvar veke 225 kr
Glas og metallemballasje 660 ltr. Åttandekvar veke 625 kr
Rest 140 ltr. Annakvar veke 800 kr
Rest 240 ltr. Annakvar veke 1 374 kr
Rest 370 ltr. Annakvar veke 1 875 kr
Rest 660 ltr. Annakvar veke 3 500 kr
Plastemballasje (sekk) Fjerdekvar veke Bet. v/ab. gebyr
Bømlo
Grunngebyr 1 263 kr

Type dunk Tømmefrekvens Dunkgebyr (per år)
Bio 140 ltr. Annakvar veke 488 kr
Papir 140 ltr. Fjerdekvar veke 263 kr
Papir 240 ltr. Fjerdekvar veke 425 kr
Papir 660 ltr. Fjerdekvar veke 1 188 kr
Glas og metallemballasje 140 ltr. Åttandekvar veke 225 kr
Glas og metallemballasje 660 ltr. Åttandekvar veke 625 kr
Rest 140 ltr. Annakvar veke 800 kr
Rest 240 ltr. Annakvar veke 1 375 kr
Rest 370 ltr. Annakvar veke 1 875 kr
Rest 660 ltr. Annakvar veke 3 500 kr
Plastemballasje (sekk) Fjerdekvar veke Bet. v/ab. gebyr
Fitjar
Grunngebyr 1 300 kr

Type dunk Tømmefrekvens Dunkgebyr (per år)
Bio 140 ltr. Annakvar veke 488 kr
Papir 140 ltr. Fjerdekvar veke 263 kr
Papir 240 ltr. Fjerdekvar veke 425 kr
Papir 660 ltr. Fjerdekvar veke 1 188 kr
Glas og metallemballasje 140 ltr. Åttandekvar veke 225 kr
Glas og metallemballasje 660 ltr. Åttandekvar veke 625 kr
Rest 140 ltr. Annakvar veke 800 kr
Rest 240 ltr. Annakvar veke 1 375 kr
Rest 370 ltr. Annakvar veke 1 875 kr
Rest 660 ltr. Annakvar veke 3 500 kr
Plastemballasje (sekk) Fjerdekvar veke Bet. v/ab. gebyr
Kvinnherad
Grunngebyr 1 275 kr

Type dunk Tømmefrekvens Dunkgebyr (per år)
Bio 140 ltr. Annakvar veke 488 kr
Papir 140 ltr. Fjerdekvar veke 263 kr
Papir 240 ltr. Fjerdekvar veke 425 kr
Papir 660 ltr. Fjerdekvar veke 1 188 kr
Glas og metallemballasje 140 ltr. Åttandekvar veke 225 kr
Glas og metallemballasje 660 ltr. Åttandekvar veke 625 kr
Rest 140 ltr. Annakvar veke 763 kr
Rest 240 ltr. Annakvar veke 1 375 kr
Rest 370 ltr. Annakvar veke 1 875 kr
Rest 660 ltr. Annakvar veke 3 500 kr
Plastemballasje (sekk) Fjerdekvar veke Bet. v/ab. gebyr
Stord
Grunngebyr 1 283 kr

Type dunk Tømmefrekvens Dunkgebyr (per år)
Bio 140 ltr. Annakvar veke 569 kr
Papir 140 ltr. Fjerdekvar veke 278 kr
Papir 240 ltr. Fjerdekvar veke 450 kr
Papir 660 ltr. Fjerdekvar veke 1 256 kr
Glas og metallemballasje 140 ltr. Åttandekvar veke 230 kr
Glas og metallemballasje 660 ltr. Åttandekvar veke 661 kr
Rest 140 ltr. Annakvar veke 754 kr
Rest 240 ltr. Annakvar veke 1 283 kr
Rest 370 ltr. Annakvar veke 1 943 kr
Rest 660 ltr. Annakvar veke 3 569 kr
Plastemballasje (sekk) Fjerdekvar veke Bet. v/ab. gebyr
Sveio
Grunngebyr 1 538 kr

Type dunk Tømmefrekvens Dunkgebyr (per år)
Bio 140 ltr. Annakvar veke 488 kr
Papir 140 ltr. Fjerdekvar veke 263 kr
Papir 240 ltr. Fjerdekvar veke 425 kr
Papir 660 ltr. Fjerdekvar veke 1 188 kr
Glas og metallemballasje 140 ltr. Åttandekvar veke 225 kr
Glas og metallemballasje 660 ltr. Åttandekvar veke 625 kr
Rest 140 ltr. Annakvar veke 800 kr
Rest 240 ltr. Annakvar veke 1 375 kr
Rest 370 ltr. Annakvar veke 1 875 kr
Rest 660 ltr. Annakvar veke 3 500 kr
Plastemballasje (sekk) Fjerdekvar veke Bet. v/ab. gebyr
Tysnes
Grunngebyr 1 375 kr

Type dunk Tømmefrekvens Dunkgebyr (per år)
Bio 140 ltr. Annakvar veke 488 kr
Papir 140 ltr. Fjerdekvar veke 263 kr
Papir 240 ltr. Fjerdekvar veke 425 kr
Papir 660 ltr. Fjerdekvar veke 1 188 kr
Glas og metallemballasje 140 ltr. Åttandekvar veke 225 kr
Glas og metallemballasje 660 ltr. Åttandekvar veke 625 kr
Rest 140 ltr. Annakvar veke 800 kr
Rest 240 ltr. Annakvar veke 1 375 kr
Rest 370 ltr. Annakvar veke 1 875 kr
Rest 660 ltr. Annakvar veke 3 500 kr
Plastemballasje (sekk) Fjerdekvar veke Bet. v/ab. gebyr

*Ekstrasekker kan kjøpast på rådhus og miljøsentral.

Renovasjonsgebyret skal dekkja:

  • Innsamling av hushaldsavfall
  • Miljømessig og kostnadseffektiv slutthandtering av avfallet
  • Kjøp og vedlikehald av dunkar og sekker
  • Miljøsentralar for grovavfall, farleg avfall, EE-avfall og anna avfall du ikkje har lov til, eller plass til å kaste i dunken.
  • Avgifter til staten
  • Administrasjon og informasjon
  • OBS! Gebyret skal ikkje vera høgare enn dei samla kostnadene med renovasjonsordninga.

Berekne kva du skal betale?