Abonnementsgebyr

Dunkgebyr (avheng av tømmefrekvens og storleik på dunkar) i dei respektive kommunane.

Austevoll
Grunngebyr1035 kr
Type dunkTømmefrekvensDunkgebyr (per år)
Bio 140 ltr.Annakvar veke531 kr
Papir 140 ltrFjerdekvar veke256 kr
Papir 240 ltr.Fjerdekv. veke419 kr
Papir 660 ltr.Fjerdekvar veke1 175 kr
Glas og metallemballasje 140 ltr.Åttandekvar veke138 kr
Glas og metallemballasje 660 ltr.Åttandekvar veke625 kr
Rest 140 ltr.Annakvar veke688 kr
Rest 240 ltr.Annakvar veke1 169 kr
Rest 370 ltr.Annakvar veke1 775 kr
Rest 660 ltr.Annakvar veke3 250 kr
Plastemballasje (sekk)Fjerdekvar vekeBet. v/ab. gebyr
Ekstrasekkerper stk.56 kr
Bømlo
Grunngebyr 1 213 kr
Type dunkTømmefrekvensDunkgebyr (per år)
Bio 140 ltr.Annakvar veke531 kr
Papir 140 ltrFjerdekvar veke256 kr
Papir 240 ltr.Fjerdekv. veke419 kr
Papir 660 ltr.Fjerdekvar veke1 175 kr
Glas og metallemballasje 140 ltr.Åttandekvar veke138 kr
Glas og metallemballasje 660 ltr.Åttandekvar veke625 kr
Rest 140 ltr.Annakvar veke688 kr kr
Rest 240 ltr.Annakvar veke1 169 kr.
Rest 370 ltr.Annakvar veke1 775 kr
Rest 660 ltr.Annakvar veke3 250 kr
Plastemballasje (sekk)Fjerdekv. veke*Bet. v/ab. gebyr
Ekstrasekkerper stk.56 kr
Fitjar
Grunngebyr1250 kr
Type dunkTømmefrekvensDunkgebyr (per år)
Bio 140 ltr.Annakvar veke531 kr
Papir 140 ltrFjerdekvar veke256 kr
Papir 240 ltr.Fjerdekv. veke419 kr
Papir 660 ltr.Fjerdekvar veke1 175 kr
Glas og metallemballasje 140 ltr.Åttandekvar veke138 kr
Glas og metallemballasje 660 ltr.Åttandekvar veke625 kr
Rest 140 ltr.Annakvar veke688 kr
Rest 240 ltr.Annakvar veke1 169 kr.
Rest 370 ltr.Annakvar veke1 775 kr
Rest 660 ltr.Annakvar veke3 250 kr
Plastemballasje (sekk)Fjerdekvar vekeBet. v/ab. gebyr
Ekstrasekkerper stk.56 kr
Kvinnherad
Grunngebyr1213
Type dunkTømmefrekvensDunkgebyr (per år)
Bio 140 ltr.Annakvar veke531 kr
Papir 140 ltrFjerdekvar veke256 kr
Papir 240 ltr.Fjerdekv. veke419 kr
Papir 660 ltr.Fjerdekvar veke1 175 kr
Glas og metallemballasje 140 ltr.Åttandekvar veke138 kr
Glas og metallemballasje 660 ltr.Åttandekvar veke625 kr
Rest 140 ltr.Annakvar veke688 kr
Rest 240 ltr.Annakvar veke1 169 kr
Rest 370 ltr.Annakvar veke1 775kr
Rest 660 ltr.Annakvar veke3 250 kr
Plastemballasje (sekk)Fjerdekvar vekeBet. v/ab. gebyr
Ekstrasekkerper stk.56 kr
Stord
Grunngebyr1244
Type dunkTømmefrekvensDunkgebyr (per år)
Bio 140 ltr.Annakvar veke531 kr
Papir 140 ltrFjerdekvar veke256 kr
Papir 240 ltr.Fjerdekv. veke419 kr
Papir 660 ltr.Fjerdekvar veke1 175 kr
Glas og metallemballasje 140 ltr.Åttandekvar veke138 kr
Glas og metallemballasje 660 ltr.Åttandekvar veke625 kr
Rest 140 ltr.Annakvar veke688 kr
Rest 240 ltr.Annakvar veke1 169 kr
Rest 370 ltr.Annakvar veke1 775kr
Rest 660 ltr.Annakvar veke3 250 kr
Plastemballasje (sekk)Fjerdekvar vekeBet. v/ab. gebyr
Ekstrasekkerper stk.63 kr
Sveio
Grunngebyr1364
Type dunkTømmefrekvensDunkgebyr (per år)
Bio 140 ltr.Annakvar veke531 kr
Papir 140 ltrFjerdekvar veke256 kr
Papir 240 ltr.Fjerdekv. veke419 kr
Papir 660 ltr.Fjerdekvar veke1 175 kr
Glas og metallemballasje 140 ltr.Åttandekvar veke138 kr
Glas og metallemballasje 660 ltr.Åttandekvar veke625 kr
Rest 140 ltr.Annakvar veke687 kr
Rest 240 ltr.Annakvar veke1 169 kr.
Rest 370 ltr.Annakvar veke1 775 kr
Rest 660 ltr.Annakvar veke3 250kr
Plastemballasje (sekk)Fjerdekv. veke*Bet. v/ab. gebyr
Ekstrasekkerper stk.55 kr
Tysnes
Grunngebyr1124
Type dunkTømmefrekvensDunkgebyr (per år)
Bio 140 ltr.Annakvar veke438 kr
Papir 140 ltrFjerdekvar veke219 kr
Papir 240 ltr.Fjerdekv. veke363 kr
Papir 660 ltr.Fjerdekvar veke1 013 kr
Glas og metallemballasje 140 ltr.Åttandekvar veke0
Glas og metallemballasje 660 ltr.Åttandekvar veke0
Rest 140 ltr.Annakvar veke494 kr
Rest 240 ltr.Annakvar veke835 kr.
Rest 370 ltr.Annakvar veke1 305 kr
Rest 660 ltr.Annakvar veke2 330 kr
Plastemballasje (sekk)Fjerdekv. veke*Bet. v/ab. gebyr
Ekstrasekkerper stk.48 kr

*Ekstrasekker kan kjøpast på rådhus og miljøsentral.

Renovasjonsgebyret skal dekkja:

  • Innsamling av hushaldsavfall
  • Miljømessig og kostnadseffektiv slutthandtering av avfallet
  • Kjøp og vedlikehald av dunkar og sekker
  • Miljøsentralar for grovavfall, farleg avfall, EE-avfall og anna avfall du ikkje har lov til, eller plass til å kaste i dunken.
  • Avgifter til staten
  • Administrasjon og informasjon
  • OBS! Gebyret skal ikkje vera høgare enn dei samla kostnadene med renovasjonsordninga.

Berekne kva du skal betale?