Koronainformasjon frå SIM Les meir

Abonnementsgebyr

Dunkgebyr (avheng av tømmefrekvens og storleik på dunkar) i dei respektive kommunane.

Austevoll
Grunngebyr910 kr
Type dunkTømmefrekvensDunkgebyr (per år)
Bio 140 ltr.Annakvar veke469 kr
Papir 140 ltrFjerdekvar veke238 kr
Papir 240 ltr.Fjerdekv. veke388 kr
Papir 660 ltr.Fjerdekvar veke1 088 kr
Glas og metallemballasje 140 ltr.Åttandekvar veke125 kr
Glas og metallemballasje 660 ltr.Åttandekvar veke575 kr
Rest 140 ltr.Annakvar veke525 kr
Rest 240 ltr.Annakvar veke894 kr
Rest 370 ltr.Annakvar veke1 400 kr
Rest 660 ltr.Annakvar veke2 494 kr
Plastemballasje (sekk)Fjerdekvar vekeBet. v/ab. gebyr
Ekstrasekkerper stk.48 kr
Bømlo
Grunngebyr 1 113 kr
Type dunkTømmefrekvensDunkgebyr (per år)
Bio 140 ltr.Annakvar veke469 kr
Papir 140 ltrFjerdekvar veke238 kr
Papir 240 ltr.Fjerdekv. veke388 kr
Papir 660 ltr.Fjerdekvar veke1 088 kr
Glas og metallemballasje 140 ltr.Åttandekvar veke125 kr
Glas og metallemballasje 660 ltr.Åttandekvar veke575 kr
Rest 140 ltr.Annakvar veke525 kr kr
Rest 240 ltr.Annakvar veke894 kr.
Rest 370 ltr.Annakvar veke1 400 kr
Rest 660 ltr.Annakvar veke2 494 kr
Plastemballasje (sekk)Fjerdekv. veke*Bet. v/ab. gebyr
Ekstrasekkerper stk.48 kr
Fitjar
Grunngebyr1125 kr
Type dunkTømmefrekvensDunkgebyr (per år)
Bio 140 ltr.Annakvar veke469 kr
Papir 140 ltrFjerdekvar veke238 kr
Papir 240 ltr.Fjerdekv. veke388 kr
Papir 660 ltr.Fjerdekvar veke1 088 kr
Glas og metallemballasje 140 ltr.Åttandekvar veke125 kr
Glas og metallemballasje 660 ltr.Åttandekvar veke575 kr
Rest 140 ltr.Annakvar veke525 kr
Rest 240 ltr.Annakvar veke894 kr.
Rest 370 ltr.Annakvar veke1 400 kr
Rest 660 ltr.Annakvar veke2 494 kr
Plastemballasje (sekk)Fjerdekvar vekeBet. v/ab. gebyr
Ekstrasekkerper stk.48 kr
Kvinnherad
Grunngebyr1063
Type dunkTømmefrekvensDunkgebyr (per år)
Bio 140 ltr.Annakvar veke469 kr
Papir 140 ltrFjerdekvar veke238 kr
Papir 240 ltr.Fjerdekv. veke388 kr
Papir 660 ltr.Fjerdekvar veke1 088 kr
Glas og metallemballasje 140 ltr.Åttandekvar veke125 kr
Glas og metallemballasje 660 ltr.Åttandekvar veke575 kr
Rest 140 ltr.Annakvar veke525 kr kr
Rest 240 ltr.Annakvar veke894 kr.
Rest 370 ltr.Annakvar veke1 400 kr
Rest 660 ltr.Annakvar veke2 494 kr
Plastemballasje (sekk)Fjerdekvar vekeBet. v/ab. gebyr
Ekstrasekkerper stk.48 kr
Stord
Grunngebyr1156
Type dunkTømmefrekvensDunkgebyr (per år)
Bio 140 ltr.Annakvar veke488 kr
Papir 140 ltrFjerdekvar veke238 kr
Papir 240 ltr.Fjerdekv. veke406 kr
Papir 660 ltr.Fjerdekvar veke1 131 kr
Glas og metallemballasje 140 ltr.Åttandekvar veke125 kr
Glas og metallemballasje 660 ltr.Åttandekvar veke575 kr
Rest 140 ltr.Annakvar veke550 kr
Rest 240 ltr.Annakvar veke938 kr
Rest 370 ltr.Annakvar veke1 463 kr
Rest 660 ltr.Annakvar veke2 613 kr
Plastemballasje (sekk)Fjerdekvar vekeBet. v/ab. gebyr
Ekstrasekkerper stk.48 kr
Sveio
Grunngebyr1186
Type dunkTømmefrekvensDunkgebyr (per år)
Bio 140 ltr.Annakvar veke469 kr
Papir 140 ltrFjerdekvar veke238 kr
Papir 240 ltr.Fjerdekv. veke388 kr
Papir 660 ltr.Fjerdekvar veke1 088 kr
Glas og metallemballasje 140 ltr.Åttandekvar veke125 kr
Glas og metallemballasje 660 ltr.Åttandekvar veke575 kr
Rest 140 ltr.Annakvar veke525 kr
Rest 240 ltr.Annakvar veke894 kr.
Rest 370 ltr.Annakvar veke1 400 kr
Rest 660 ltr.Annakvar veke2 494 kr
Plastemballasje (sekk)Fjerdekv. veke*Bet. v/ab. gebyr
Ekstrasekkerper stk.48 kr
Tysnes
Grunngebyr1124
Type dunkTømmefrekvensDunkgebyr (per år)
Bio 140 ltr.Annakvar veke438 kr
Papir 140 ltrFjerdekvar veke219 kr
Papir 240 ltr.Fjerdekv. veke363 kr
Papir 660 ltr.Fjerdekvar veke1 013 kr
Glas og metallemballasje 140 ltr.Åttandekvar veke0
Glas og metallemballasje 660 ltr.Åttandekvar veke0
Rest 140 ltr.Annakvar veke494 kr
Rest 240 ltr.Annakvar veke835 kr.
Rest 370 ltr.Annakvar veke1 305 kr
Rest 660 ltr.Annakvar veke2 330 kr
Plastemballasje (sekk)Fjerdekv. veke*Bet. v/ab. gebyr
Ekstrasekkerper stk.48 kr

*Ekstrasekker kan kjøpast på rådhus og miljøsentral.

Renovasjonsgebyret skal dekkja:

  • Innsamling av hushaldsavfall
  • Miljømessig og kostnadseffektiv slutthandtering av avfallet
  • Kjøp og vedlikehald av dunkar og sekker
  • Miljøsentralar for grovavfall, farleg avfall, EE-avfall og anna avfall du ikkje har lov til, eller plass til å kaste i dunken.
  • Avgifter til staten
  • Administrasjon og informasjon
  • OBS! Gebyret skal ikkje vera høgare enn dei samla kostnadene med renovasjonsordninga.

Berekne kva du skal betale?