Rydd ei strand

SIM ynskjer å setja fokus på marin forsøpling, som har utvikla seg til eit stort samfunnsproblem. Ein veit at størstedelen av avfallet som hamnar i sjøen er plastavfall. Plasten vert der til små partiklar som igjen hamnar i kretsløpet til dyr, fiskar, fuglar og folk. For at våre strender ikkje skal bli ein del av … Hald fram med å lese Rydd ei strand