Vindauge

Dei fleste vindauge inneheld farlege stoff

Det vert skilt mellom tre ulike typar; vanlege vindauge, PCB- vindauge og, klorparafinvindauge. PCB- og klorparafinvindauge er farleg avfall. Desse kan ein levera kostnadsfritt på på miljøsentralen, dersom du er privatperson. Vanlige vindauge er restavfall. der ein betalar restavfallspris.

Det er datoen for kva tid vindauge er produsert som avgjer om det er restavfall eller farleg avfall. Datoen finn ein i aluminiumslista inni karmen. Mesteparten av isolerglas produsert ca. 1965-75 inneheld PCB i forseglingen. Vindauge som er prrodusert mellom 1975– 1990 av norske produsentar (1980-1990 av utenlandske produsentar) kan innehalda klorparafiner. Produksjonsdato står på lista mellom glass på vinduet.

Dersom det ikkje står noko årstal eller anna i lista, skal vindauga leverast som farleg avfall.

OBS! Vindauga som er farleg avfall må ikkje knusast eller blandast med anna avfall!