Papir/papp

ORDNING: Henteordning.

Papiret må ikkje vera vått eller tilgrisa. Du treng ikkje fjerna stiftar og limband.
Alle drikkekartongar skal gjenvinnast; både store og små, med og utan skrukork eller lok. Kast kartongane i papirdunken.

JA TAKK

 • aviser
 • reklamepapir
 • vekeblad
 • skrivepapir
 • kopipapir
 • konvoluttar
 • pappesker
 • kartong
 • drikkekartongar

NEI TAKK

 • innpakningspapir/julepapir
 • tilgrisa papir

RETURKARTONGLOTTERIET:
Kvar enkelt kartong er eit lodd i returkartonglotteriet.

Slik deltek du:

Skyl kartongen, press den flat og skriv navn og telefonnummer på den du vil skal vinne. Kartongen er med i trekninga på 10.000 kroner. For å vinna 100 000 må du fortsatt skylja, bretta og stappe minst seks drikkekartongar i ein sjuande til ein kubbe. Korkar og lok kan henge utanfor. Skriv namn og telefonnummer på kubben. For skulemjølk-kartongar gjeld fire kartongar oppi den femte. Kubbane er òg med i trekningane om 10 000 kroner.