Papir/papp

ORDNING: Henteordning.

Papiret må ikkje vera vått eller tilgrisa. Du treng ikkje fjerna stiftar og limband.
Alle drikkekartongar skal gjenvinnast; både store og små, med og utan skrukork eller lok. Kast kartongane i papirdunken.

JA TAKK

 • aviser
 • reklamepapir
 • vekeblad
 • skrivepapir
 • kopipapir
 • konvoluttar
 • pappesker
 • kartong
 • drikkekartongar

 

NEI TAKK

 • innpakningspapir/julepapir
 • tilgrisa papir