Plastemballasje

ORDNING: Henteordning.

Skal leverast i spesialsekker og vert henta saman med papiravfallet. Nye sekker får du ved å knyte ein tom sekk på papirdunken når du treng ny rull. Sekker kan du òg få ved alle SIM sine miljøsentralar. Du kan òg levere sekker på miljøsentralen.

NB: Berre spesialsekkene du får hjå SIM skal brukast til sortering.

Ja takk

All rein plastemballasje. Til dømes:

 • Plastflasker/-kanner
 • Plastposar o.l utan aluminiumsfolie innvendig
 • Plastboksar/-beger
 • Blomsterpotter

Nei takk

 • Tilgrisa plast (matrestar etc.)
 • Plastemballasje som inneheld restar av farleg avfall
 • Plast som ikkje er emballasje (f.eks leiker, møblar osv.)
 • Plastposar belagt med aluminiumsfolie (t.d kaffiposar, chipsposar)
 • Vedsekker
 • Stroppebånd
 • Isopor
 • Presenning
 • Næringslivsplast
 • Landbruksplast
 • All plast som ikkje er emballasje