Glas & metallemballasje

ORDNING: Bringeordning (Henteordning frå 2020, ny informasjon kjem då)

SIM har returpunkt plassert rundt  i alle kommunane. I kartet finn du oversikt over returpunkt i din kommune.


JA TAKK:

  • Som eit utgangspunkt all glas- og metallemballasje som det har vore mat eller drikke i

NEI TAKK:

  • Tilgrisa glas og metallemballasje
  • Glas og metallemballasje det har vore farleg avfall i