thumbnail of SIM Nye tomerutinar 2020 – nett (1)

Glas- og metallemballasje

ORDNING: Henteordning

SIM hentar glas- og metallemballasjedunkar kvar 8. veke


JA TAKK:

 • Som eit utgangspunkt all glas- og metallemballasje som det har vore mat eller drikke i

Døme:

 • Glasflasker
 • Syltetøyglas
 • Barnematglas
 • Vinflasker i glas
 • Ølflasker i glas
 • Brusflasker i glas
 • Hermetikkboksar
 • Aluminiumsformer
 • Aluminiumsfolie

NEI TAKK:

 • Tilgrisa glas og metallemballasje
 • Glas og metallemballasje det har vore farleg avfall i

Døme:

 • Koppar
 • Drikkeglas
 • Porselen
 • Keramikk
 • Krystall
 • Ildfaste former
 • Speil
 • Vindauge
 • Lyspærer
 • Lyslykter
 • Blender
 • Kaffekanne
 • Brannslukkingsapparat
 • Panner
 • Bildeler