Deponiavfall

ORDNING: Bringeordning.
Kan leverast ved ein  av SIM sine miljøsentralar

JATAKK:
T.d

  • Porselen/Sanitærporselen
  • Isolasjon
  • Betong/steinmassar