Restavfall

ORDNING: Henteordning og bringeordning

SIM hentar brennbart restavfall heime hjå alle abonnentar i dunkar. I tillegg kan du levere brennbart restavfall på alle SIM sine miljøsentralar.

JA TAKK

  • Avfall som kan gå til energigjenvinning (brenning). Det vil seia avfall som ikkje kan leverast til materialgjenvinning, anten i dunkar eller på miljøsentralen. 

NEI TAKK

  • Farleg avfall
  • EE-avfall / kvitevarer
  • PCB-haldige vindauge
  • Impregnert trevirke
  • Bildekk
  • Bioavfall
  • Papir/papp
  • Glas- og metall
  • Stein, sand, jordmassar