Koronainformasjon frå SIM Les meir

Restavfall

ORDNING: Henteordning og bringeordning

SIM hentar restavfallet heime hjå alle abonnentar. I tillegg kan du levere restavfall på alle SIM sine miljøsentralar.

JA TAKK

  • Avfall det ikkje er sorteringsordning for

NEI TAKK

  • Farleg avfall
  • EE-avfall / kvitevarer
  • PCB-haldige vindauge
  • Impregnert trevirke
  • Bildekk
  • Matavfall