Trevirke

ORDNING: Bringeordning.

Kan leverast ved ein av SIM sine miljøsentralar.

JA TAKK:

  • Alle typar trevirke

NEI TAKK:

  • Impregnert trevirke (skal handsamast som farleg avfall)