Bømlo miljøsentral

Opningstider

 • Måndag: 12.00–18.00
 • Tysdag: 07.00–15.00
 • Onsdag: 12.00–18.00
 • Torsdag: 07.00–15.00
 • Laurdag:
 • 1. april - 30. september Annakvar laurdag (oddetalsveker) kl. 10.00–14.00
 •  
 • 1. oktober- 31. mars: Siste laurdag i månaden kl. 10.00–14.00.

Heilagdagar, påskeaftan, julaftan og nyttårsaftan stengt.

Kundar som leverar på SIM sine miljøsentralar, lyt sjølv sortera avfallet sitt i dei ulike konteinerane. Våre tilsette hjelper deg dersom du er usikker på kva konteinar du skal kaste avfallet i.

Prisar på miljøsentralen

Restavfall og sorterbart avfall:

1 sekk ca 100l: kr 50
1,5m3: kr 150
Opptil 3m3: kr 300
Mengder over 3m3: avrekna etter volum

Hageavfall

Biltilhengjar: kr 50

Bildekk

Bildekk på felg: kr 40

For info om kostnadsfri levering og levering for næringskundar, les meir nedanfor.

«Kostnadsfritt»:
Det følgjande kan leverast kostnadsfritt på miljøsentralen, (Gjeld privatkundar) (betaling skjer gjennom renovasjonsabonnementet):

 • Farleg avfall
 • EE-avfall
 • Plastemballasje
 • Glas- og metallemballasje
 • PCB- vindauge
 • Tekstilar
 • Eternitt
 • Trykkimpregnert trevirke (eldre type)

NB! Dersom verksemder/transportørar kjem til oss og leverer avfall vert det rekna som næringsavfall og ein lyt betala for levering!

Næringskundar:
Ved levering på miljøsentralane på Bømlo, Heiane, i Svartsmåget og Husnes betalar næringskundar etter vekt på avfallet. Transport- middelet må vegast både før og etter tømming. Det er kun på Bømlo, Heiane, i Svartasmåget og på Husnes miljøsentralane har vekt.

Ved dei andre miljøsentralane betalar næringskundar etter volum på avfallet (m3).

Farleg avfall: Vert fakturert i etterkant. Kunden skal ha med utfylt deklarasjonsskjema.

Slik finn du fram på miljøsentralen

For at sorteringsjobben på miljøsentralen skal gå lettare, er det lurt å tenkja på korleis du lastar bilen/hengaren før du kjører. I grafikken under kan du sjå korleis miljøsentralen er er lagt opp. Hald musepeikaren over dei grøne prikkane.

Rekkjefølgje på avfallet

 • 1Bildekk utan felg
 • 2Plastemballasje
 • 3Metall
 • 4Impregnert trevirke
 • 5Trevirke
 • 6Brennbar rest
 • 7Papir / papp
 • 8Trevirke
 • 9Brennbar rest
 • 10Metall
 • 11Papir / papp
 • 12Trevirke
 • 13Brennbar rest
 • 14Gips
 • 15Ikkje-brennbar rest
 • 16EE-avfall
 • 17Farleg avfall
 • 18Godt brukande
 • 19Plenblanding / kompostjord for sal
 • 20Hageavfall
 • 21Glas og metall
 • 22Hyttekonteinar