Koronainformasjon frå SIM Les meir

Bømlo miljøsentral

Opningstider

 • Måndag: 11.00–18.00
 • Tysdag: 09.00–16.00
 • Onsdag: 11.00–18.00
 • Torsdag: 09.00–16.00
 • Laurdag:
 • 1. april - 30. september Annakvar laurdag (oddetalsveker) kl. 10.00–14.00
 •  
 • 1. oktober- 31. mars: Siste laurdag i månaden kl. 10.00–14.00.

Heilagdagar, påskeaftan, julaftan og nyttårsaftan stengt.

Kundar som leverar på SIM sine miljøsentralar, lyt sjølv sortera avfallet sitt i dei ulike konteinerane. Våre tilsette hjelper deg dersom du er usikker på kva konteinar du skal kaste avfallet i.

Prisar på miljøsentralen

Restavfall og sorterbart avfall:

1 sekk ca 100l: kr 50
Inntil 2m3: kr 200
Inntil 4m3: kr 400
Inntil 6m3: kr 600

Hageavfall

Biltilhengjar: kr 50
Traktor/ lastebil: kr 100
Kompostjord: kr 450 (pr kubikk / pr tonn)
Kompost i sekk: kr 10

Bildekk

Bildekk på felg: kr 40

For info om kostnadsfri levering og levering for næringskundar, les meir nedanfor.

«Kostnadsfritt»:

Det følgjande kan leverast kostnadsfritt på miljøsentralen, (Gjeld privatkundar) (betaling skjer gjennom renovasjonsabonnementet):

 • Farleg avfall
 • EE-avfall
 • Plastemballasje
 • Glas- og metallemballasje
 • PCB- vindauge
 • Tekstilar
 • Eternitt
 • Trykkimpregnert trevirke

NB! Dersom verksemder/transportørar kjem til oss og leverer avfall vert det rekna som næringsavfall og ein lyt betala for levering!

Næringskundar:

Kompost jord                                                        kr 450 per m3 (Pr tonn)

Kompost i sekker kostar kr 10 per sekk (ta med sekker).

All henting av kompost jord over 3500 kg eller 5 m3 skal i kvart høve avtala med SIM.

Farleg avfall: Vert fakturert i etterkant. Kunden skal ha med utfylt deklarasjonsskjema.

Levering, næringskundar (vekt*):

Avf. Sorteringsrampe                                         kr  1 300,00 per tonn

Eternitt                                                                kr  1 050,00 per tonn

CCA-impr trevirke                                               kr  2 030,00 per tonn

Levering, næringskundar (utan vekt**):

Avfall levert på sorteringsrampe                          kr 221 per m3 (sjølvsortert)

Trevirke impregnert                                             kr 406 per m3

Eternitt/ asbest                                                     kr 1155 per m3

*Bømlo, Heiane, Kvinnherad og Fitjar
**Sveio, Tysnes og Austevoll

Slik finn du fram på miljøsentralen

For at sorteringsjobben på miljøsentralen skal gå lettare, er det lurt å tenkja på korleis du lastar bilen/hengaren før du kjører. I grafikken under kan du sjå korleis miljøsentralen er er lagt opp. Hald musepeikaren over dei grøne prikkane.

Rekkjefølgje på avfallet

 • 1Bildekk utan felg
 • 2Plastemballasje
 • 3Metall
 • 4Impregnert trevirke
 • 5Trevirke
 • 6Brennbar rest
 • 7Papir / papp
 • 8Trevirke
 • 9Brennbar rest
 • 10Metall
 • 11Papir / papp
 • 12Trevirke
 • 13Brennbar rest
 • 14Gips
 • 15Ikkje-brennbar rest
 • 16EE-avfall
 • 17Farleg avfall
 • 18Godt brukande
 • 19Plenblanding / kompostjord for sal
 • 20Hageavfall
 • 21Glas og metall
 • 22Hyttekonteinar