Sveio miljøsentral

Opningstider

 • Måndag: 10.00–18.00
 • Torsdag: 10.00–18.00

Heilagdagar, påskeaftan, julaftan og nyttårsaftan stengt.

Kundar som leverar på SIM sine miljøsentralar, lyt sjølv sortera avfallet sitt i dei ulike konteinerane. Våre tilsette hjelper deg dersom du er usikker på kva konteinar du skal kaste avfallet i.

Prisar på miljøsentralen

Restavfall og sorterbart avfall:

1 sekk ca 100l: kr 50
1,5m3: kr 150
Opptil 3m3: kr 300
Mengder over 3m3: avrekna etter volum

Hageavfall

Biltilhengjar: kr 50

Bildekk

Bildekk på felg: kr 40

For info om kostnadsfri levering og levering for næringskundar, les meir nedanfor.

«Kostnadsfritt»:
Det følgjande kan leverast kostnadsfritt på miljøsentralen, (Gjeld privatkundar) (betaling skjer gjennom renovasjonsabonnementet):

 • Farleg avfall
 • EE-avfall
 • Plastemballasje
 • Glas- og metallemballasje
 • PCB- vindauge
 • Tekstilar
 • Eternitt
 • Trykkimpregnert trevirke (eldre type)

NB! Dersom verksemder/transportørar kjem til oss og leverer avfall vert det rekna som næringsavfall og ein lyt betala for levering!

Næringskundar:
Ved levering på miljøsentralane på Bømlo, Heiane, i Svartsmåget og Husnes betalar næringskundar etter vekt på avfallet. Transport- middelet må vegast både før og etter tømming. Det er kun på Bømlo, Heiane, i Svartasmåget og på Husnes miljøsentralane har vekt.

Ved dei andre miljøsentralane betalar næringskundar etter volum på avfallet (m3).

Farleg avfall: Vert fakturert i etterkant. Kunden skal ha med utfylt deklarasjonsskjema.

Slik finn du fram på miljøsentralen

For at sorteringsjobben på miljøsentralen skal gå lettare, er det lurt å tenkja på korleis du lastar bilen/hengaren før du kjører. I grafikken under kan du sjå korleis miljøsentralen er er lagt opp. Hald musepeikaren over dei grøne prikkane.

Rekkjefølgje på avfallet

 • 1Restavfall
 • 2Metall
 • 3Papir / papp
 • 4Trevirke
 • 5Restavfall
 • 6Impregnert trevirke
 • 7EE-avfall
 • 8Farleg avfall
 • 9Ikkje-brennbar rest
 • 10Plast
 • 11Impregnert trevirke
 • 12Kompost
 • 13Bildekk
 • 14Kvitevarer
 • 15Hageavfall