Koronainformasjon frå SIM Les meir

Vil du rydda ei strand?

Alle er velkomne til å rydde og levere sekker kostnadsfritt. Lag – og organisasjonar kan søkje stønad på 100 kroner per sekk levert på miljøsentralen. Vilkåret er at stranda er offentleg tilgjengeleg, at ingen andre har ansvar for å rydda, og at ein tek bilete av stranda FØR og ETTER rydding.

Etter påmelding får ein eit svar som bevis på at du kan hente og levere sekker på ein av våre miljøsentralar.

Me minnar om restriksjonar knytt til korona-utbrotet, og at me av den grunn ikkje ynskjer store organiserte ryddeaksjonar inntil vidare. I den samanheng ber me dykk om å rette dykk etter FHI sine retningsliner om avstand og hygiene.

Hugs å sjekka med grunneigar om det er i orden at det vert rydda, og at området ein ryddar ikkje er verna. Vern om dyre og fuglelivet der ein ferdast, og vèr ekstra varsam i hekketida.

Lykke til med ryddinga.

Meld deg på vår ryddekasjon her

23. september, 2020 Publisert av Janne Hillersøy