Vil du rydda ei strand?

SIM har to aksjonar som er knytt til strandrydding der ein kan få støtte.

Les meir om dei her:

RYDD EI STRAND:

https://sim.as/vart-samfunn/ryddeaksjonar/strandrydding/

eller

REFUSJON FOR NÆRING:

https://sim.as/vart-samfunn/ryddeaksjonar/refusjon-for-rydding/

Sjekk med grunneigar

Hugs å sjekka med grunneigar om det er i orden at det vert rydda, og at området ein ryddar ikkje er verna. Vern om dyre- og fuglelivet der ein ferdast, og vèr ekstra varsam i hekketida. I lenka kan du finne verna områder i Sunnhordland:

https://www.statsforvalteren.no/nb/vestland/miljo-og-klima/verneomrader/verna-omrade/

Lukke til med ryddinga

23. september, 2020 Publisert av Janne Hillersøy