Farleg avfall næringskundar

Er du næringsdrivande og har meir enn 1 kg farleg avfall?

Då pliktar du å deklarere og levere det farlege avfallet ditt til godkjent mottak.
Les meir om korleis du gjer dette i vår rettleiar: Avfallsdeklarering