Stord kommune Vel kommune

Alle returpunkt i Stord kommune

Vis/skjul punkta i kartet ved å klikke på dei respektive i øvre høgre hjørne.

Miljøsentral

Hyttekonteinar

Glas & metall

Heiane miljøsentral

Opningstider på miljøsentral -

Måndag: 10.00 - 18.00

Tysdag: 07.00 - 15.00

Onsdag: 10.00 - 18.00

Torsdag: 10.00 - 18.00

Fredag: 07.00 - 15.00

Laurdag: 10:00 - 14:00

Heilagdagar, påskeaftan, julaftan og nyttårsaftan stengt.

 

Kundar som leverar på SIM sine miljøsentralar, lyt sjølv sortera avfallet sitt i dei ulike konteinerane. Våre tilsette hjelper deg dersom du er usikker på kva konteinar du skal kaste avfallet i.

Prisar på miljøsentral -

Restavfall og sorterbart avfall:
1 sekk ca 100l: Kr 50
1,5m3: Kr 150
Opptil 3m3: Kr 300
Mengder over 3m3: avrekna etter volum
Hageavfall:
Biltilhengjar: Kr 50
Bildekk:
Bildekk på felg: Kr 40

For info om kostnadsfri levering og levering for næringskundar, sjå "Prisar og gebyr" nedanfor.

Tømmekalender og tømmeruter +

Tømmekalender og tømmeruter

Til venstre i menyen finn du SIM sin tømmekalender i pdf. format, og du finn informasjon om tømmeruter der du bur. Tømmekalenderen viser kva for veker bio-, papir- og restavfallsdunken vert henta, og kva som skjer i dei tilfella der hentedagen fell på ein rørleg heilagdag.

Har du ein smarttelefon?

Då kan du laste ned SIM sin app som varslar deg kva dunk du skal setje ut. I tillegg viser appen opningstider på miljøsentralen og plassering av hyttekonteinerar.

Last ned:

app-store-no@2x

google-play-no@2x

Tømmeruter
Tømmerutene viser kva for vekedag det er tømming i eit gitt område.

 

 

Tømmekalender Stord

 

2017

stord-2017-1-halvaar

Last ned tømmekalender for Stord 2017

Tømmeruter Stord

Måndag
Stord kyrkje – Hystad – Haga – Rommetveit

Måndag
Huglo – Fjellgardane

Tysdag
Storhaug byggjefelt – frå Stord kyrkje – Leirvik sentrum – Lønning – Studalen – Saghaugen

Torsdag
Bjelland – Kårevik – Heiane – Skjersholmane – Horneland – Hiljesgjerde – Valvatna –
Sætravikjo – Tjødnalio til avkøyrsel Almås

Fredag
Litlabø – Nysæter – Vikanes – Stokken – Flyplassen – sentrum Sagvåg – Podlen + Ådland

Skriv ut denne sida.

Priskalkulator/dunkendring +

Priskalkulator/dunkendring

Er du ny abonnent i SIM? Ring 53 45 78 50

Er du allereie abonnent og ynskjer endra dunkstorleik eller tømefrekvens?

Fyll ut vårt endringsskjema i menyen til venstre.

Lurar på du på prisar på abonnement og dunkar?

Det kan du rekne ut i vår priskalkulator som du finn i menyen til venstre.

Priskalkulator/Dunkendring Stord

SIM byter dunkar om lag kvar 5. veke. Dersom du treng dunk før me kjem på huset, ta kontakt med SIM.

* Heimekompostering krev kurs (Kurs kan du ta via nett, trykk på skjema og vel kompostkurs)

Skriv ut denne sida.

Prisar og gebyr 2017 +

Prisar og gebyr 2017

I menyen til venstre vil du finna prisar og gebyr knytt til din kommune

Prisar miljøsentral

«Kostnadsfritt»:
Det følgjande kan leverast kostnadsfritt på miljøsentralen, (Gjeld privatkundar) (betaling skjer gjennom renovasjonsabonnementet):

 • Farleg avfall
 • EE-avfall
 • Plastemballasje
 • Glas- og metallemballasje
 • PCB- vindauge
 • Tekstilar
 • Eternitt
 • Trykkimpregnert trevirke

NB! Dersom verksemder/transportørar kjem til oss og leverer avfall vert det rekna som næringsavfall og ein lyt betala for levering!

Næringskundar:
Ved levering på miljøsentralane på Heiane, i Svartsmoget og Husnes betalar næringskundar etter vekt på avfallet. Transport- middelet må vegast både før og etter tømming. Det er kun på Heiane, i Svartasmoget og på Husnes miljøsentralane har vekt.

Ved dei andre miljøsentralane betalar næringskundar etter volum på avfallet (m3).

Farleg avfall: Vert fakturert i etterkant. Kunden skal ha med utfylt deklarasjonsskjema.

Hushaldsrenovasjon Stord

Abonnements-gebyr Stord 844 kr

Dunkgebyr(avheng av tømmefrekvens og storleik på dunkar)

Type dunk Tømmefrekvens Gebyr
Bio 140 ltr. Annakvar veke 438 kr
Rest 140 ltr. Fjerdekv. veke 494 kr
Rest 240 ltr. Annakvar veke* 2 678 kr
Rest 240 ltr. Fjerdekvar veke 835 kr
Rest 370 ltr. Fjerdekvar veke 1 305 kr
Rest 660 ltr. Fjerdekv. veke 2 330 kr
Rest 660 ltr. Annakvar veke* 7 279 kr.
Papir 140 ltr. Fjerdekv. veke 219 kr
Papir 240 ltr. Fjerdekv. veke 363 kr
Papir 660 ltr. Fjerdekv. veke 1 013 kr.
Ekstrasekker per stk. 50 kr

Ekstrasekker kan kjøpast på rådhus og miljøsentral.

* NB! Det er rimelegare å auka volum på dunken enn å auka tømmefrekvensen.

Hytterenovasjon Stord

Gebyr for SIM si hytterenovasjonsordning på Stord er 1 119 kr

SIM sine hytteabonnentar betalar eit årleg abonnementsgebyr for renovasjonstenestene.

Renovasjonsgebyret skal dekkja:

 • Innsamling av hytteavfall
 • Miljømessig og kostnadseffektiv slutthandtering av avfallet
 • Kjøp og vedlikehald av hyttekontainerar
 • Returpunkt for glas- og metallemballasje
 • Miljøsentralar for grovavfall, farleg avfall, EE-avfall og anna avfall
 • Avgifter til staten
 • Administrasjon og informasjon
 • OBS! Gebyret skal ikkje vera høgare enn dei samla kostnadene med hytterenovasjonsordninga.

Slamgebyr Stord

Årleg gebyr inkl.mva

Slamtank 0 – 4 m3 720,-
Slamtank 4,1 – 9,5 m3 885,-
Slamtank 9,6 – 16,5 m3 1 931,-
Fellestank vanleg hus 574,-
Slamtank hytte 370,-
Fellestank hytte/rorbu 370,-
Minirenseanlegg 1 750,-
Minirenseanlegg, delt 1 500,-
Naudtømming tank 0 – 4 m3 2 125,-
Tillegg for naudtømming tank > 4 m3 per m3 365,-

Salsprodukt

Produkta kan du kjøpa på våre miljøsentralar eller ved å ta kontakt med SIM.

Salsprodukta vert berre selde i SIM sine medlemskommunar, prisane er inkl. mva

Produkt Beskrivelse Pris
Kompostbingen KompostBjørn – Volum 235 liter. Bingen er ein meter høg
– Høver for husstandar på 3 – 5 personar
– Greip, innerlok og ein pose strø er inkludert
Pris: 3700,- *
Strø til kompostbingar – Framstillt av nåletrebark
– Kjem i sekker på 50 liter
– Hjelper komoposteringsprosessen i gang
– Dempar lukt og sikrar rett fuktinnhald
– Prisen er per. sekk
Pris: 110,- *
Ekstrasekk – Kan setjast ut i lag med restavfallsdunken
– Kan kjøpast på miljøsentralen
– Prisen er per. sekk
Pris: 50,- *
Kjøkenspann til bioavfall – Volum 6 liter
– Til matavfall
– Nye abonnentar får spannet gratis
– Kan kjøpast på miljøsentralen
Pris: 25,- *
Papirposar til kjøkenspann – Kan kastast i biobunk/kompostbinge
– Kan kjøpast i matvarebutikk/miljøsentral
– Vert leverte i buntar på 50, prisen er per. bunt. Frakt kjem i tillegg
Pris: 30,- *
Bioposar (til kjøkenspann) – Posar av maisstivelse
– Til kjøkenspannet
– Kan kastast i biodunk/kompostbinge
– Vert leverte i rullar på 20. Prisen er per rull..
– Kan kjøpast på miljøsentralen
Pris: 20,- *
Biposar (til biodunk) – Volum 140 liter
– Enklare reinhald. Mindre problem med fluge/makk
– Kan kjøpast i matvarebutikk/miljøsentralen
Pris: 60,- *

 

* Frakt kjem i tillegg

Kompostjord

Prisar

 • Kr 200 for liten biltilhengjar à 0,5 tonn (0,5 m3).
 • Kr 400 for stor biltilhengjar
 • Kompost i sekker kostar kr 10 per sekk (ta med sekker).

Prisane er basert på sjølvplukk; at kunden lastar kompostjorda sjølv.

Skriv ut denne sida.

Hyttekonteinarar +

Hyttekonteinarar

I kommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes er det plassert ut hyttekonteinarar ved sentrale vegkryss og samlingsstader, slik at hyttefolket lett skal kunna bli kvitt avfallet sitt. Hyttekonteinarane skal kun nyttast av dei som betalar abonnement for hytterenovasjon.

Hyttekonteinarar Stord

 • Fjellgardane
 • Avkjørsel til flyplass Stokken
 • Dåfjorden v/hyttefelt
 • Heiane v/miljøsentralen
 • Huglo kai
 • Huglo ved skulen

Skriv ut denne sida.

Slamtømming +

Slamtømming

Minstekravet er at slamavskiljarar i hus skal tømmast annakvart år og i hytter
kvart fjerde år, med eit avvik på fire månader på begge sider. Oversikta nedanfor er rettleiande og framdriftsplanen omtrentleg.
Alle som har slamtank vil verta varsla i god tid før tømming.

Neste slamtømming Stord

2013
Stord 50 – 52 Hus og hytter (framhald i 2014)
2014
Stord 01 – 15 Hus og hytter
2015
Stord 50 – 52 Hus (framhald i 2016)
2016
Stord 01 – 13 Hus

Skriv ut denne sida.

Skjema- sjølvbetjening +

Skjema- sjølvbetjening

Velg ønska skjema i sidestolpen til venstre.

Øydelagt dunk

SIM byter dunkar om lag kvar 5. veke. Du kan byte dunken sjølv, på ein av våre miljøsentralar.

Kompostkurs

Slik får du komposteringsavtale

 1. Svar på spørsmåla og send skjemaet til SIM.
  (Informasjon om «Heimekompostering» finn du på sida «Ditt avfall» og Kompostering
 2. Dersom SIM godkjenner svara dine, sender me deg ein avtale om heimekompostering på epost.
 3. Godkjenn avtalen og send den tilbake til SIM på epost.
 4. Etter at du har sendt avtalen til SIM, kan du ta til med å kompostera heime.
 5. Den gamle biodunken din vil bli henta av SIM i løpet av fem veker.

Kundeavtale næring Heiane

For små og mellomstore verksemder tilbyr SIM kundeavtale og vegekort.

Vegekort Heiane

Søk om kundeavtale Heiane (pdf)

Bleietilskot

Last opp kvittering for tøybleier

Velg fil..

Fakturaspørsmål

Rydd i nærmiljøet

Rydd ei strand

Last opp bilete før og etter strandrydding

Velg fil..

Meld frå om forureining

Last opp bilete av forsøplinga

Velg fil..

Skriv ut denne sida.