Søknad om fritak/endring

Abonnentar i SIM- kommunane som meiner dei har grunn for det, kan søkja om fritak eller endring frå renovasjonsordninga og/eller slamtømmeordninga.

Årsaker
Årsaker som kan gje grunn for å innvilga søknaden, kan vera at huset skal rivast/er rive, at det skal stå tomt, at utleigeleilegheit ikkje skal nyttast, at huset skal nyttast til eige bruk, at huset skal nyttast som fritidsbustad – eller at fritidsbustad skal leigast ut.

Fritaksperiode
Fritaksperioden kan berre vera eit samanhengande tidsrom på mellom seks månader og to år.

Søknadsskjema

Søknad om fritak/endring

For abonnentar som bur i Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad og Tysnes send søknad til:
Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS
Meatjønnsvegen 43
5412 Stord
eller til sim@sim.as

SIM har ikkje forvaltninga i kommunane Stord og Sveio. Innbyggjarar i desse kommunane må senda søknaden til kommunen.