Veit du at som abonnent hjå SIM har du stor valfridom i storleik på dunkar?

Du som er hushaldsabonnent kan velja mellom fire ulike dunkstorleikar for restavfallet, 140 l, 240l, 370 l og 660 l. Restavfallet er som regel det avfallet dei fleste slit med å få nok plass til. Ein vel då gjerne ei dyrare løysing enn det som er naudsynt, til dømes dobbel tøming av avfallet. Ynskjer du meir informasjon om din valfridom?

Les meir om våre tenester i din kommune.

Eller ta kontakt med oss på telefon 53 45 78 50 eller epost sim@sim.as

4. november, 2014 Publisert av Janne Hillersøy