Tildelingar 2024

Desse fekk midlar frå SIM sitt miljøfond i 2024

MottakarProsjektKommuneSUM
GRENDAHUSET ØYTUN ALMinibibliotek og skap til hjertestarterAustevoll10000
NESSE GARDSLAGLeikeplass og amfiBømlo100000
GÅSLANDSMARKJO GRENDALAGBallbinge LaurhammarBømlo100000
RAMSDALEN VELRamsdalen lekeplassBømlo95000
VINDKAST FRISBEEGOLFKLUBB BØMLOBruer  trapper og stiar for god ferdsel på Kulleseid FrisbeegolfbaneBømlo92500
Elevråd v/ Moster skuleGapahuk i gruveområdet MosterhamnBømlo50000
HESTAVOLLEN VELFOREININGOppgradering av nærmiljøanlegg / BallbingeområdeBømlo100000
HABBESTAD GARDSLAGSamlingsplass HabbestadBømlo65450
BUHAMMARFELTET VELLekeplass Buhammarfeltet  MælandBømlo65000 
SVORTLAND SØR VELFORENINGBelysning av grusstiBømlo96875
FAU RIMBAREID SKULEGapahukFitjar50000
DÅFJORDEN VELFORENINGOppgradering av leikeplass i Fiskaneset.Fitjar100000
FITJAR BYGDEKVINNELAGPlantekasse i Mat og HelseFitjar3000
FITJAR IDRETTSLAGSykkelsti  MidtfjelletFitjar1700000
KALVEID VELOppgradering lekeplass med Gapahuk med benker  klatrevegg og bålpanne på lekeplassFitjar44600
Evy SkogedalGrillhytte til Gartneritunet burettslagFitjar21000
SAMEIET VESTBØSTADOppgradering av fellesområdeFitjar10000
FAU ØVREBYGDA SKULEOppgradering av uteområde ved Øvrebygda skuleFitjar100000
TØRRESHAUGEN VELFORENINGLekeplass iBorettslagetKvinnherad100000
HELSE FONNA HFMiljøtiltak Valen SjukehusKvinnherad6000
FAU HALSNØY SKULEGapahukKvinnherad50000
SEIMSFOSS GRENDALAGOpprusting av Bygdevegen over SeglemKvinnherad100000
KVINNHERAD KOMMUNEUteområde Åkra oppvekstsenterKvinnherad100000
SAMEIGET LANGELANDSSTØLEN VEGLAGHjertesoneStord26004
KRÅKEMYRO VE OG VELGrillhytte/gapahukStord32000
LURANE VELFikse lekeplassStord54500
LONGAMYRVEGEN VELSikring  vedlikehold og oppgradering lekeplass i LongamyrvegenStord81000
STORD KOMMUNEUtegym ved rehabiliteringssenteretStord300000
Ruben MjaasethKråkevågen KlatrefeltStord17554
ISDAL – DALE VELNytt huskestativStord36000
TYSNES TURLAGTurbeskrivelser på infotavler ved turstart  turskilt og turpostkasserTysnes100000