Tildelingar 2021

Desse har fått stønad

Framtida Junior v/Landssamanslutninga av nynorskkommunar20 000
Fitjar kommune60 000
Sveio Bygdalag113 725
Uggdal Bygdalag500 000
Lønning Lutlandbruk25 000
Lunde Bygdalag113 000
Tysnes Turlag50 000
Dalen Velforening155 000
Bømlo Turlag140 550
Rosendal bygdelag24 000
Sunnhordland Botaniske Forening4 000
FAU Rimbareid100 000
BUA Stord196 750
Geopark Sunnhordland (under Samarbeidsrådet for Sunnhordland)606 000
Såttingjo Vel25 000
Dåfjorden Velforening30 850
Venelaget for Gjerstad Kraftstasjon11 658
Baroniet Rosendal Den Weis-Rosenkroneske stiftelse500 000
Sakseid Vel15 000
Stiftinga Venelaget Tysnessåto500 000
Våge Sentrum170 000
Austevoll kommune196 750
Stord kommune150 000
Turstiar Tofteåsen Storemyr100 000
Foldrøy Grendautval20 000