Tildelingar 2020

Desse har fått stønad:

Austevoll reiselivslag                      80 000

Havstril Padleklubb                        100 000

Vinnesvåg velforening                  500 000

Sunnhordland padleklubb           5 0000

Turløype Siggjo                                 400 000

Sunnhordland padleklubb           2 5000

Fitjar kommune                               350 000

Røynholm Vel                                   15 000

BUA/Frivilligsentralen Stord       50 000

John Olav Heggland                        43 000

Dåfjorden velforening                   33 000

Sagvåg Bygdelag                              20 000

Miljøagentane                                  31 500

Sletto Dykkerklubb                         50 000

Solheimsdalen Grendelag           50 000

Blå skule                                              35 000

Båtlaget Njord/Tysnes                  100 000