Hytte SIM-nytt

SIM gir kvar vår ut eit spesialblad av SIM-nytt retta mot hyttebrukarar. Alle utgåver av HytteSIM-nytt kan lastast ned frå denne nettsida.