Andre komposteringsmetodar

Slik får du komposteringsavtale dersom du brukar andre komposteringsmetodar:

Beskriv komposteringsmetoden du nyttar steg for steg og send skjemaet til SIM.
(Informasjon om «Heimekompostering» finn du på sida «Ditt avfall» og Kompostering)

  1. Dersom SIM godkjenner svara dine, sender me deg ein avtale om heimekompostering i posten eller på epost.
  2. Godkjenn avtalen og send den tilbake til SIM i posten eller på epost.
  3. Etter at du har sendt avtalen til SIM, kan du ta til med å kompostera heime.
  4. Den gamle biodunken din vil bli henta av SIM i løpet av fem veker.