Slik kjem du igang

Før du kan starta med å kompostera heime, må du ha gjort avtale med kommunen/SIM.

Slik får du komposteringsavtale

Det er fleire måtar å kompostere organisk avfall på. Du kan anten nytta deg av varmkompostering eller alternativ komposteringsmetodar. Under kan du velje kva metode du vil søkje godkjenning for.