Søk midlar frå SIM sitt miljøfond!

SIM sitt miljøfond skal gå til tiltak som på ulikt vis gjev betre miljø for innbyggjarane i eigarkommunane til selskapet.

Årleg søknadsfrist er 1. desember.

Her finn du meir informasjon og søknadsskjema.

Her kan du sjå kven som har fått stønad

5. september, 2019 Publisert av Janne Hillersøy