SIM er på lag med naturen.

SIM er oppteken av rein natur, og det er eit engasjement me veit me deler med innbyggjarane i SIM- kommunane. Det ser me på interessa for, og deltakinga i, våre ryddeaksjonar. Det beste er likevel at minst mogeleg avfall hamnar i naturen.

Vèr med og sprei ein viktig bodskap og haldning.

 

9. oktober, 2015 Publisert av Janne Hillersøy