Leige av konteinar

Du kan no leige 10 m³ open konteinar til rydding heime frå SIM.

Pris:

5400,- kr for fire dagar. Prisen inkluderar utkjøring, levering av avfallet og innhenting av konteinaren. Prisen er den same i alle SIM- kommunane, anten du bur på Austevoll i Kvinnherad eller på Stord.

Vilkår:

 1. at du har veg som kan nyttast av stor lastebil heilt til konteinarplassering
 2. at du betalar renovasjonsgebyr i Sunnhordland (Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad og Austevoll)

Døme på kva ein kan levera i konteinaren:

 • brennbart avfall
 • trevirke
 • hageavfall
 • stål/metall
 • plast
 • papir
 • papp
 • gummi
 • isopor etc.

2. januar, 2018 Publisert av Janne Hillersøy